เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ beeman ไปร่วมงาน "รวมพล คน Mobile" ซึ่งเป็นงานรวมพล คนที่เคยออก Mobile Unit ในปี ๒๕๔๙ มีคนมาร่วมงาน (ตอนรับเสื้อและทานข้าว) ประมาณ ๒๐๐ คน..คนที่เล่ารายละเอียดของงานและลงภาพ คงเป็นหน้าที่ของคุณแอ๊ว (วิภา) และ คุณนุ่น (อัจฉรียา)..นะครับ ส่วนผมทำหน้าที่เก็บตกมาเล่าก่อน ทำนองสะเก็ดข่าว...

 • ผมหลงเข้าไปในงานตอน ๑๐ โมงกว่าๆ เขาจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร mobile เพื่อพิจารณางบประมาณ..ไม่มีตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ และผมก็ไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน...ผู้เป็นประธานการประชุมคือ ท่านอาจารย์วิบูลย์ และท่านอาจารย์เสมอ
 • มีการพิจารณางบประมาณ ทำให้ผมได้ทราบว่า งบประมาณการออกหน่วยในแต่ละปี ซึ่งเริ่มเดือนมกราคมและสิ้นสุดเดือนธันวาคม (ปี mobile) ประกอบด้วยงบประมาณ ๓ ส่วน รวมเป็นเงินปีละ ๓ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) งบประมาณได้กองทุนวิจัย <๘๐๐,๐๐๐ บาท> (๒) งบประมาณแผ่นดิน <๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท> (๓) งบโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท<๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท>
 • งบ ๒ ส่วนแรก เบิกจ่ายตั้งแต่ตุลาคม ๔๙ ถึง สิงหาคม ๕๐ ส่วนงบส่วนสุดท้ายเบิกข้ามปีได้จึงใช้หลังจากงบสองส่วนแรกเบิกจ่ายหมด หรือใช้ขณะที่งบ ๒ ส่วนยังใช้ไม่ได้
 • งบ ๓ ส่วนนี้ ส่วนกลางขอแบ่งไป ๑.๘ ล้าน เป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยฯ ทั้งปี อีก ๑.๒ ล้าน แบ่งสรรเป็นค่าวัสดุ ให้แต่ละคณะและหน่วยงานย่อย ซึ่ง..คงได้งบประมาณตามฐานเดิมของปีก่อน
 • การประชุมส่วนนี้ ใช้เวลา ชั่วโมงกว่าๆ
 • ต่อจากนั้น ก็มีการฉาย VCD ภาพรวมของการออกหน่วย ปี ๔๙ ซึ่งมีภาพของคณะ และหน่วยงานที่ออกหน่วย..ปี ๔๙ ซึ่งแน่นอนต้องมีภาพของคนที่ออกหน่วยด้วย...VDC ชุดนี้จัดทำโดยนิสิตศึกษาศาสตร์ รองประธานสภานิสิต...(ปืน)
 • มีข้อติดขัดในการฉาย VCD เล็กน้อย ทำให้ส่วนนี้กินเวลาไป เกิน ๒๐ นาที..
 • ต่อจากนั้นก็มีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานและบุคคลดีเด่นแห่งปี..ซึ่งเป็นผลมาจากการ Vote ผลเป็นอย่างไร..ก็รอคุณแอ๊วหรือคุณนุ่นมาเล่าอีกทีก็แล้วกัน
 • ผมมองดูของรางวัลทำไมมากจัง เพราะมีแค่ ๖ รางวัลเท่านั้น แต่ความจริงใน ๑ รางวัลมีคนได้หลายคน อย่างเช่นรางวัลออกหน่วยครับ ๑๒ ครั้ง มีคนได้หลายคน คนที่ต้องได้แน่ๆ ไม่งั้นเราไปไม่ได้ก็คือ พขร.ครับ...อย่างคุณแอ๊ดของเรา (ที่ผมนำภาพมาลง) เป็นพขร.รสบัส ต้องไปด้วยทุกครั้งก็ได้รับรางวัลด้วย
 • ที่คณะวิทย์ฯ ผศ.วิจิตร ของผมคว้าไป ๓ รางวัล
 • ที่ไม่คาดคิดคือ ท่านอาจารย์วิบูลย์ของผมก็ได้รางวัลด้วยครับ..รางวัลประทับใจ
 • ส่วน beeman หลงได้รางวัลกับเขาด้วย..รางวัลประชาสัมพันธ์ Mobile
 • ต่อไปชมภาพที่ผมนำมาประกอบด้วย ๑ ภาพครับ

   
   
 • บรรยายภาพ บนซ้ายคือชื่องาน, บนขวาคือ น้าแอ๊ด, ล่างซ้ายคือ beeman, ล่างขวาคือภาพหน้างาน..
 • หลังจากมอบรางวัลกันเสร็จแล้ว..ก็ไปร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน...ตอน ๑๒.๒๐ น.
 • จากนั้นก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเอง

BeeMan

BeeMan