วันครู ร่วมสาน สร้าง สังคม

 สอนฅน หรือ สอนหนังสือ

 ครูคนแรก คือ พ่อแม่ เป็นรากแก้ว

 ครูต้องเป็นผู้นำทำให้ดู ไม่เกี้ยวกราด

 ครูต้องให้ความรัก ก่อนให้ความรู้

 ข้างบนเป็นคำพูดของครูสมพร คนสอนลิง ครับ

  ด้านล่างเป็นของท่าน เสถียรพงษ์ วรรณปก ให้ไว้เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๕ ท่านอาจารย์หมอเมืองทอง แขมมณี ครูเก่าจุฬาฯ นำมาฝากสิบกว่าปีแล้วครับ

 ขอยกย่อง สรรเสริญ ให้กับ ครูดี ครูพลีปัญญา ร่วมสร้างสรรค์ ทุกทุกท่าน ที่ร่วมสร้าง คน ให้เป็น ฅน

คร ต้องเป็นครูทุกขณะจิต
ต้องรู้โลกรู้ชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง
ต้องมีปฏิภาณโวหารแสดง
ต้องเป็นแหล่งก้าวหน้าวิชาการ

   ต้องสอนคนมากกว่าสอนหนังสือ

ไม่เพียงถือชอล์กปากกาพาเขียนอ่าน
ต้องอุทิศชีวิตจิตวิญญาณ
ให้แก่งานปลูกฝังในทางดี
  คร ต้องมีทั้งความดีและความเก่ง
ครูต้องเคร่งจริยะ มาตรฐาน
เป็นประทีปเจิดจรัสชัชวาล
ส่องนำจิตวิญญาณของปวงชน

 สำหรับครูดี พลีร่วมสร้าง ร่วมลิขิต เผยแพร่ Tacit เสริมพลัง เพื่อพัฒนาไทยครับ

JJ2007