เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2550 ซึ่งเป็น วันเด็กแห่งชาติ ผู้เขียนมีโอกาสได้กลับไปที่โรงเรียนเก่า เพื่อแจกของให้กับเด็ก  ๆ ซึ่งโครงการในตอนแรกเป็นโครงการเล็ก ๆ แต่พอ เพื่อนร่วมงาน ทราบก็นำของขวัญ ขนม นม สมุด ฯลฯ มาร่วมบริจาคเยอะมาก จนกลายเป็นโครงการใหญ่ขึ้นมา

         ในวันงาน เวลา 07.30 น. มีพิธีเปิด และเด็ก ๆ ได้ร่วมทำบุญกัน เท่าที่จำได้วันนั้น ตั้งแต่เช้า ถึง บ่าย 2 โมง ผู้เขียนไม่ได้ทานข้าว ไม่ได้นั่งเลย เพราะเด็ก  ๆ จะมาจับฉลากที่ซุ้มกันตลอด ไม่ขาดสาย ผู้เขียนได้ กำลังใจมากมาย มาจากรอยยิ้ม และเสียงของเด็ก ๆ   จึงไม่รู้จักเหนื่อยเลย ของขวัญมากมายที่เห็นตอนเช้า เริ่มหายไปทีละชิ้น ๆ จนหมดไปในที่สุด

         สำหรับผู้เขียนวันเด็กปีนี้มีค่ามากที่สุดวันหนึ่งเลยคะ