16 มกราคม 2550 (วันครู)

บุตระ
คำว่า ครู กับ คำว่า อาจารย์ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

 ประวัติวันครู ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น "วันครู" โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันครู   ส่วนวันนี้ อังคารที่ 16 มกราคม 2550 เป็นวันครู  โรงเรียนจะหยุดให้ครูจัดงาน นักเรียนจะดีใจมั๊ยที่ได้หยุด   ก็เป็นคนชอบสงสัย คำว่า ครู กับคำว่า อาจารย์  เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  วันนี้ ทำไมอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาถึงไม่มีงานวันครู  อาจารย์ใช่ครูหรือไม่หนอ  แต่อย่างไรก็ตาม ก็ได้หาประวัติ ความหมาย และคุณสมบัติ มาให้ทราบ  ดังนี้

ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ของสังคมและประเทศชาติ

 * ครูนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันจะเป็นหนทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งการนำพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
     

คุณสมบัติของครูอาจารย์ที่ดี

1. ประพฤติตัวให้เป็นที่รัก (ปิโย)

2. มีใจหนักแน่นทำตนให้น่ายำเกรง (ครุ)

3. อบรมตนเองสม่ำเสมอ (ภาวนีโย)

4. ฉลาดสอน ฉลาดพูด (วตฺตา)

5. อดทนต่อถ้อยคำล่วงเกิน (วจนกฺขโม)

6. พูดเรื่องลึกซึ้งให้เข้าใจลึกซึ้งได้ (คมฺภีรํ กถํ กตฺตา)

7. ไม่ชักนำศิษย์ไปในทางเสียหาย (โน จฎฺฐาเน นิโยชเย)

 

 หน้าที่ของครูอาจารย์พึงมีต่อศิษย์

 

1. แนะนำดี

2. ให้เรียนดี

3. บอกศิลปให้สิ้นเชิง ไม่ปิดบังอำพราง

4. ยกย่องให้ปรากฎในเพื่อนฝูง

5. ทำความป้องกันในทิศทั้งหลาย

 

หน้าที่ของศิษย์พึงมีต่อครูอาจารย์

 

1. ให้การต้อนรับ

2. เสนอตัวรับใช้

3. เชื่อฟัง

4. คอยปรนนิบัติ

5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

ด้วยรักและความเคารพครูอาจารย์อย่างสูงทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และอบรมสั่งสอนมา และถ้าลูกศิษย์ล่วงเกิน กราบขอโทษอย่างสูง ขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาส นี้ 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการสหเวช

คำสำคัญ (Tags)#kmวันครู

หมายเลขบันทึก: 72887, เขียน: 16 Jan 2007 @ 12:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

นายสำเริง
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณพี่ภาวินี  มากๆครับ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวันครู  (ถึงแม้ว่าผมจะเรียนจบแล้ว ผมก็ไม่ลืมครับ..)
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับ
  • ในฐานะที่เรียนสายศึกษา-ครุศาสตร์จะนำไปเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติต่อไปครับ