การขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน

  ติดต่อ

  เราคาดหวังว่าการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียนจะส่งผลให้นักเรียนคิดเป็นและคิดดี  

           ห่างหายจากการเขียนบันทึกไปหลายวันมาก  เนื่องจากมีภารกิจหลายอย่าง  และที่สำคัญในระหว่างวันที่  98-15 มกราคม 2550 ไปเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียนให้แก่ทีมแกนนำ  ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว  กรุงเทพมหานคร

          การขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน  เป็นโครงการของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ขับเคลื่อนให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดให้ผู้เรียนสามารถคิดดี คิดเป็น  และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีชีวิตที่พอเพียง  2) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาการคิดสู่ห้องเรียน  3) พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการคิดและนำไปสู่การปฏิบัติจริง  4) พัฒนาระบบการประสานเครือข่าย สนับสนุนด้านทักษะการคิด  และ 5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

          กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้นอกจากจะได้รับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ "การพัฒนาการคิดในห้องเรียนกับการประเมินการคิดผู้เรียน" แล้วยังได้ฝึกวิเคราะห์ประเมินระดับคุณภาพการคิดจากผลงานของนักเรียน   และที่สำคัญที่สุดได้รับรู้เรื่อง "การจัดการความรู้และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของโครงการการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน"

         สรุป...ต่อไปนี้เราจะใช้ KM ในการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนของเราคิดดีและคิดเป็น"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.นม.1 กับการจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 72818, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-19 22:10:29+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#การคิด

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)