ผู้เขียนเป็นเด็กบ้านนอก สนใจเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) มานานแล้วแต่อย่างว่า ใกล้เกลือกินด่าง ไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรอย่างจริงจังนักเพราะต้องสอนหนังสือ เพิ่งมาอ่านหนังสือและทบทวนเรื่อง ระบบเกษตรผสมผสาน(Integrated Farm) ตอนมาเรียนนี้เอง  อย่า งง ว่าหมอนี้มันเรียนเอก อะไรกันแน่ เป็นความสนใจส่วนตัวครับ(ห้ามลอกเลียนแบบ ผู้ปกครองควรพิจารณา) เคยไปดูสวนของลุงเคียง คงแก้วที่พัทลุงแล้วประทับใจมาก ทางใต้บางที่เรียกว่าสวนสมรม ใครอยู่ทางใต้ช่วยอธิบายหน่อยว่า แปลว่า อะไร มาดูสวนผมดีกว่า อย่าตกใจ นะครับ มันรกมาก

 

   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center">       </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center">        ต้นกระท้อนแข่งกับมะพร้าว </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal">            </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal">               มะม่วงแข่งกับกล้วย</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>    </p><p>               ร่องน้ำท้ายไร่ดอกขจร </p><p></p><p>   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>              มะพร้าวต้องแหงนคอมอง</p><p>   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>                  ลูกวัวตัวน้อย </p><p>     </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal">                      โอยหิว นม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>                   </p><p>              เลี้ยงแบบชาวบ้าน   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal">   ชีวิตที่ไม่ทะเยอทะยานมาก จะมีความสุขดีครับ ชีวิตอยู่กับความพอเพียงและเพียงพอ  มีอดไม่มีออม ไม่ใช่ครับ มีออมไม่มีอด  ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานและชีวิตที่พอเพียงครับผม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><div id="smileyDIV1"><div id="smileyDIV1"> </div></div>