รางวัลสุดคะนึง...ประจำเดือนธันวาคม 2549

  ติดต่อ

   การใช้ KM เป็น Tooling   

รางวัลสุดคะนึง....ประจำเดือนธันวาคม 2549              

              คุณวิชิต  ชาวะหา เลขานุการศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา (CARD) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อบล็อก http://gotoknow.org/blog/wichitchawaha  สายน้ำแห่งความคิด                 

  บล็อกนี้มีการนำเสนอ 41 บันทึกต่อเดือน มีการติดป้ายชัดเจน สีสันของบล็อก ฉากสีแดงอยู่ด้านบน และไล่โทนสีลงมา สีฉากด้านหลังทำให้บล็อกเปิดมาโดดเด่นมาก เนื้อหาในบล็อกจะเน้นการบันทึก การนำ KM ไปใช้ในภาระงานที่ได้พบเห็น เป็นการใช้ KM เป็น Tooling และได้เล่าถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประจำวัน รวมทั้งแฝงข้อคิดจากประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน อีกทั้งมีเก็บตกเนื้อหาที่เด่น ๆ ได้ดี เช่น การถอดบันทึกของงานมหกรรม KM แห่งชาติ    ในห้องสร้างแรงบันดาลใจของ ดร.ชุมสาย ณ อยุธยา การเขียนภายในมีการแบ่งเป็นวรรคตอน เน้น ใช้สี ทำให้น่าชวนอ่าน  

เกณฑ์การติดสิน รางวัลสุดคะนึงมีดังนี้

1. มีการบันทึกสม่ำเสมอ 10-15 บันทึก/เดือน

2. มีการติดป้ายในบล็อก

3. มีการบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจาก การปฏิบัติจริง ในเรื่องนั้น ๆ

4. มีการบันทึก การนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตนเอง/กลุ่ม

5. ชื่อเรื่อง น่าสนใจ และดึงดูด

6. ความสวยงามของบล็อก

7. จำนวนข้อคิดเห็น

ของรางวัล ...เสื้อแจ็กเก็ต 1 ตัว  Size L 

(รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ ไปรษณีย์ไทย...ไม่ยอมอยู่เฉยแน่ๆ คะ

ต้องยินดีจัดส่งถึงที่แน่นอนคะ)

คณะกรรมการ
1. ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน               ที่ปรึกษา                            

2. คุณศุภมาส           จันทร์ดี             ประธานคณะกรรมการ

3. คุณอุทัย                  อันพิมพ์           กรรมการ

4. คุณดนัย                รักขิตตธรรม      กรรมการและเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & play

หมายเลขบันทึก: 72767, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-05 13:49:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 32, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สุดคะนึง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)