ถึง Blogger ชาว ม.อ. ทุกท่าน

เรามีนัดพบกันเพื่อช่วยกันลุ้นให้ Gotoknow น้อย ใน ม.อ.ของเราเป็นจุดรวมของการสื่อสารในองค์กร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชม..ความสำเร็จ...และเพื่อการสร้างขุมคลังความรู้ในองค์กรของเรา ในวันศุกร์ที่ 19 นี้ เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 คณะนิติศาสตร์(คณะนิติศาสตร์ติดกับสหกรณ์ออมทรัพย์) รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ....

.....ร่วมสร้างสรรบรรยากาศ...วันนัดพบ Blogger
เปิดใช้งาน Knowledge Volution วงใน ม.อ. (เปิดตัว share.psu.ac.th)

.....กลุ่มสัมพันธ์..กระชับ..ขยับไมตรีกันระหว่าง Blogger ม.อ.

.....ผู้พัฒนาระบบ พบผู้ใช้....

.....เพื่อนช่วยเพื่อน...แนะนำการใช้...แนะนำการเขียน...

.....ตั้งกลุ่ม...ชุมชนคนเขียน blog ใน ม.อ.

.....ค้นหา...ผู้ช่วยดูแลชุมชน ใน ม.อ.

.....ใน ม.อ.จะใช้ Tag อย่างไร

มาร่วมงานนะคะ.....เธอและฉัน..ร่วมกันผลักดัน  share.psu.ac.th 

งานนี้มีรางวัลให้ลุ้นด้วยนะคะ....จึงประชาสัมพันธ์และเชิญชวนมาโดยทั่วกันเชิญทุกท่านนะคะ....ที่มี blog เป็นของตัวเอง...ของหน่วยงาน...