ส่งที่ทำให้ประทับใจกับการเดินทางไปคุนหมิง

คือการที่บริษัททัวร์ มีความรับผิดชอบ

เรื่องมีอยู่ว่ามีตัวแทนบริษัทที่มาติดต่อกับเราเรื่องการไปศึกษาดูงานที่คุนหมิง

ทางเราได้มีการชำระเงินเป็น 2 งวด

1. ค่ามัดจำ

2. เงินที่เหลือ งวดสุดท้าย

งวดแรกเราได้ชำระกับตัวแทนที่มาติดต่อไปแล้ว และทางบริษัทก็รับรู้

แต่งวดที่สองตัวแทนมาติดต่อรับเงินไป โดยที่ทางบริษัทไม่ได้รู้เรื่องเลย เค้า ได้เชิดเงินค่าเดินทางของนิสิตไป งวดสุดท้ายเป็นจำนวนกว่า4แสนบาท

แต่การที่เราได้ชำระเงินงวดสุดท้ายหรือทุกครั้ง เราก็จะมีลายมือชื่อ ลงรับเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพราะเรื่องมันเกี่ยวกับการเงิน

ทางเราได้มีหลักฐานการชำระเงินงวดสุดท้าย และได้แฟกซ์กับไปยังบริษัท ทางบริษัทก็ได้รู้แล้วหละว่า ตัวแทนของบริษัทได้เชิดเงินหนีไป

ทางบริษัทก็ติดตามหาตัวแทนคนนั้นแต่ติดต่ออย่างไรก็ไม่ติด ติดต่อไม่ได้ ไม่ยอรับสายเลย

ทางตัวแทนที่เชิดเงินหนีไปก็ไม่ได้ติดต่อเรื่องตั๋วเครื่องบินให้เราด้วย

และวันพรุ่งนี้แล้วที่เราจะเดินทางไปแต่ยังดียังมีคุณโบพนักงานบริษัทอีกคนหนึ่งได้ดำเนินการต่อให้ โดยมีเจ้าของบริษัทเป็นผู้ให้ดำเนินการและรับผิดชอบให้กับทางเรา

และที่ยิ่งไปกว่านั้นที่ทำให้ทางเราเกิดความประทับใจก็คือ ตลอดระยะเวลาในการเดินทางไปยังคุนหมิง และการอยู่ที่คุนหมิง ได้รับการปฏิบัติและดูและเอาใจใส่เป็นอย่างดี โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้ให้คำแนะนำและให้ความรู้อยู่ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ที่พัก อาหาร รถที่นำไป ดีๆทั้งนั้นเลย

ขอขอบคุณบริษัทปณิฐานทัวร์คะ