คำขวัญวันเด็กปีนี้ "มีคุณธรรมนำใจ  ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข"   ในส่วนตัว รู้สึกชอบในเนื้อหามาก  เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  ใช้เตือนสติได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  คิดว่าผู้ใหญ่อย่างเราเท่านั้นที่ชอบ แต่...

เมื่อวาน ลูกสาวคนโต บอกว่า "มาม๊า คำขวัญวันเด็กปีนี้ของท่านนายก สุรยุทธ์ ลูกชอบมาก สั้น คล้องจอง มีความหมายดี  ไม่เหมือนของปีก่อน ที่บอกให้ขยันอ่าน ขยันเรียน  โอย.. เด็กเรียนจนหัวโตหมดแล้ว  เห็นในทีวีไหม  ยัดเยียดเข้าไป  จนเด็กหัวโตเลย"

ค่ะ ระบบการศึกษาไทย ที่บอกว่าปฏิรูปมาเนิ่นนานปี  ถึงป่านนี้ดูเหมือนยังไม่ถึงไหน วันนี้เป็นวันเด็ก ขอฝากความคิดเห็นของเด็กคนหนึ่ง ไปยังผู้รับผิดชอบด้วยสักความเห็นนะคะ

นำคำขวัญวันเด็กมาให้ระลึกย้อนหลังกันด้วยค่ะ

พ.ศ. 2544 - นายชวน หลีกภัย
                     มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรมนำประชาธิปไตย
พ.ศ. 2545 - พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
                     เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
พ.ศ. 2546 - พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
                     เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันทันเทคโนโลยี
พ.ศ. 2547 - พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
                     รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน
พ.ศ. 2548 - พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
                     เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
พ.ศ. 2549 - พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
                     อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
พ.ศ. 2550 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
                     มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข