ช่วงนี้งานกลับมายุ่งอีก จะพยายามเขียนวิทยานิพนธ์ให้เสร็จปัญหาคือ ผมเขียนภาษาอังกฤษได้ไม่ลื่นไหลเหมือนภาษาไทย ดังนี้ต้องอ่านหนังสือมากๆสักหน่อย เพื่อจะได้มีข้อมูลมากๆ  โชคดีที่เพื่อนที่ Australia ยังติดต่อมาบ่อยๆลองมาดูสำนวนดีกว่าว่าเขาเรียกว่าอะไร    

  Keep in touch แปลว่า การติดต่อกันอยู่  ไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายหรือติดต่อทางโทรศัพท์ เช่น    

We must keep in touch. เราต้องติดต่อกันนะ

   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">I met him when I worked in Bangkok ,and I have kept in touch with him ever since. </p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">ผมพบเขาตอนผมทำงานที่กรุงเทพฯ ผมยังติดต่อกับเขามาจนถึงทุกวันนี้</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">   วันนี้งานยุ่งๆมาก ทำงานไม่ทัน ขอไปทำงานต่อ ทุกคนใน gotoknow ยังติดต่อกันดีมาก ท่านอาจารย์มัทนา จาก Canada กลับมาเยี่ยมบ้านที่กรุงเทพฯยังมาเขียนติดต่อในบันทึกผู้เขียน แต่อยากถามว่าสำนวนที่ ขาดการติดต่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรครับ ( ผอ. บวร )</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"><div id="smileyDIV6"><div style="text-align: center">            </div></div></p>