ภาพนี้ พี่ติ๊ก ส่งมาให้ดูเล่น

ใครเห็นมั่ง ว่า เป็นภาพอะไรเอ่ย ???