หลังจากที่กิจกรรม Office KM ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา (ลิงค์) และผมได้แจ้งกับชาว Office KM ว่า ครั้งต่อไป ทางสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะรับเป็นเจ้าภาพ

     วันนี้ (12 มกราคม) ผมได้โทรคุยกับคุณนก (เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์) เรื่องผู้ประสานงานกีฬาของคณะสาธารณสุข งานนี้ผมได้รับมอบให้เป็นประธานกรรมการฝ่ายประสานงานของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งผมได้ประชุมกับผู้ประสานงานแต่ละคณะเมื่อวาน วันนี้เป็นการติดตามงานครับ หลังจากคุยเรื่องกีฬา แล้วคุณนก เลยชวนคุยเรื่อง Office KM ของสำนักงานเลขานุการ ที่จะเตรียมจัด
ได้ข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้

     หัวเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือ

     KV : ปรับเกณฑ์อย่างไรดีกับองค์ประกอบที่ 10 ของสำนักงาน

     กำหนดจัดกิจกรรม Office KM ครั้งที่ 7 คือ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2550 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมประชุม คือ เลขานุการคณะ และ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพของแต่ละคณะ สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ครับ

      สำหรับข้อมูลเบื้องต้นที่อยากให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคณะ ได้เตรียมมาคือ เกณฑ์ในองค์ประกอบที่ 10 ที่ได้มีการปรับปรุงแล้ว เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับ เกณฑ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการประเมินการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการรอบหน้าครับ

        คาดหวังอยากให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เตรียมทำการบ้านมาก่อนล่วงหน้าครับ สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้มีการประเมินในองค์ประกอบที่ 10 อาจจะมาเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ได้ครับ

        ผมอาจจะนำข้อมูลเกณฑ์ในองค์ประกอบที่ 10 ของแต่ละหน่วยงาน ที่มีการปรับเกณฑ์แล้วมาลง Blog ของแต่ละหน่วยงานครับ ขอเชิญชวนชาว Office KM ร่วมลปรร. กันได้ครับ สำหรับกิจกรรม Office KM ในครั้งที่ 7

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                         12 ม.ค. 50