ที่หน้าอาคารฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหมากแดงอยู่กอหนึ่ง   แต่ไม่มีใครดูแล   เห็นสภาพแล้วเกิดความรู้สึกอยากจะเห็นความงามที่แท้จริงของมัน  ลงมือเลยอย่ารอช้า

  

จากภาพ เป็นกอหมากแดงที่ปลูกมาประมาณ ๓ ปี  ใส่ปุ๋ยอย่างเดียว  ไม่เคยตกแต่ง  สภาพที่เห็นก็อย่างในภาพ คือจะมีหน่อเล็กๆ ออกมารอบกอ  แทบมองไม่เห็นลำต้น

      หมากแดงเป็นพืชประจำถิ่นภาคใต้  สมัยก่อนมีทั่วไปตามธรรมชาติในพรุ แต่ปัจจุบันหาในพรุยากแล้ว  หาได้ตามร้านขายต้นไม้มากกว่า  เป็นต้นไม้ประเภทปาล์มที่สวย แต่เมื่อนำมาตกแต่งสวนหย่อมพบปัญหาเยอะ  จากประสบการณ์ปลูกหมากแดงพบว่าขยายพันธ์ก็ยาก  ซื้อมาปลูกก็ไม่งาม  โตช้า ยิ่งหากอยู่ในกระถางด้วยแล้วจะยิ่งช้าต่อไปนี้จะเล่าถึงวิธีการตกแต่งจากกอที่รกรุงรังตกแต่งให้สวยงาม

 

ลำดับแรก เริ่มจากการขุดเอาต้นเล็กๆ / หน่อเล็กๆ ออก  หน่อเหล่านี้สามารถนำไปขยายพันธ์ต่อได้  เคล็ดลับการเอาหน่อหมากแดงไปขยายพันธ์ ต้องใช้จอบขุดรอบกอให้ลึกประมาณฟุต แล้วใช้เสียมคมๆ  แทงหน่อหมากแดงให้ออกเป็นกอ อย่าโลภมากจะเอาเป็นต้นๆ  กอหนึ่งหากหน่อเยอะก็จะได้หน่อพันธ์ประมาณ ๓  - ๕ กอ เท่านั้น เมื่อเอาหน่อที่บดบังความงามของกาบออกต้นหมากแดงก็จะโชว์เอกลักษณ์ของมัน คือกาบสีแดงสด

 

เมื่อตกแต่งแล้วต้นหมากแดงจะโชว์กาบสีแดงสดอย่างที่เห็นในภาพแรกและภาพข้างล่างนี้

ภาพทั้งหมดเป็นกอหมากแดงหน้าที่ทำงาน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ม.ค. ๕๐ ร่วมกับเพื่อนๆ ๔ คน ช่วยกันขุดตกแต่ง