AAR : คำบรรยายประกอบสไลด์ ครั้งแรกของชีวิต

KPN AC jack

เมื่อวานได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับท่านมืออาชีพ 2 ท่าน คือ รศ.ดร.อรรณพ และคุณวิชิต ณ กองกิจการนิสิต โดยการชักชวนของพี่พนัสและพี่หนิง เพื่อจุดประกายให้บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่อยู่ในฐานะผู้นำเสนอ วิทยากร โดยมีขั้นตอนเตรียมตัว คือ

 • กำหนดขอบเขตเนื้อหา ภายในเวลาประมาณ 30 นาที
 • จัดทำสไลด์ PowerPoint
 • ซ้อมการพูดประกอบสไลด์ อัดเสียงลงซาวด์บราวน์ 2 รอบ
 • ถอดเทปจากบันทึกที่ดีที่สุด ของทั้ง 2 รอบ
 • จัดพิมพ์คำบรรยายของตัวเองลง Word
 • นำส่งสไลด์ และคำบรรยายให้ ให้กองกิจฯล่วงหน้า

<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>  

คำบรรยายประกอบสไลด์ไสด์ .pdf (เปิดอ่าน)

<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>> 

ภาพประกอบกิจกรรม

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p> <table border="0" align="center"><tbody>

     

</tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left"></p></span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">คำบรรยายประกอบสไลด์ที่เตรียมล่วงหน้า</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">Slide 1</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">เรียนผู้บริหารและบุคลากรกองกิจฯทุกท่านนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ชักชวนผมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ หรือผมจะใช้คำง่ายๆนะครับ คือ KM  ต้องขอบอกตรงๆนะครับว่าวันนี้ถือเป็นเวทีแรกในการมาเป็น ผู้นำเสนอหรือวิทยากร ถ้าเสียงสั่นพูดติดๆขัดๆไปบ้างก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะครับ ขณะที่ผมกำลังเล่าอยู่ทุกท่านสามารถซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ทุกช่วงสไลด์นะ ซึ่งวันนี้อยากให้เป็นบรรยากาศของ KM</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">สไลด์ที่ผมเตรียมมานี้ ส่วนมากจะเป็นภาพประกอบกิจกรรมหรือสัญลักษณ์ที่ผมคิดว่ามันจะสามารถสื่อสาร จะไม่เน้นการใช้ตัวหนังสือนะครับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">สำหรับหัวข้อที่จะมาเล่าคือ ประสบการณ์ (เล็กน้อย) ในการนำ KM มาใช้กับงานประจำ” งานประจำของผมก็คืองานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย หัวข้อย่อย  ที่มีอยู่ 4 หัวข้อคือ</p><ol>

 • มุมมองของตัวเองกับ KM
 • นำ KM มาทำอะไรบ้างเมื่อเดือนที่แล้ว
 • แล้วจะทำอะไรบ้างในอีก 2, 3 เดือนข้างหน้า
 • ประสบการณ์จาก KM ให้อะไรกับผม
 • </ol><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">Slide 2</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">ขอเริ่มในส่วนแรกเกี่ยวกับความคิดเห็นกับการจัดการความรู้ หรือ KM</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">Slide 3</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">โดยปกติแล้วเราจะคุ้นเคยกับกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา ซึ่งเป็นกิจกรรม     ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับ ตัวคนแต่ในทางกลับกัน กิจกรรมการจัดการความรู้เป็นการ ค้นหา” , “ดึงความรู้ที่มีอยู่ใน ตัวคนออกมาแล้วก็จัดรวบรวม     ดังนั้น คำว่า “Train” กับ “KM” ก็จะมีวัตถุประสงค์ต่างกัน แต่เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน คือ “Train” แล้วมา “KM”</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">Slide 4</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">มุมมองที่ 2 คือ เป็นลักษณะการดำเนินการน้องๆ ของการวิจัย คือ จะมีการ    ตั้งโจทย์  หรือปัญหา หรือสมมติฐาน แล้วก็จะมีระเบียบวิธีการในการค้นหาคำตอบ ซึ่งในส่วนกระบวนการค้นหาคำตอบของ KM จะเน้นหลักที่ ตัวคนเป็นที่ตั้ง สำหรับผมในการทดลองหรือเล่นในช่วงแรกๆนี้ จะเป็นเครื่องมือง่าย เช่น Story telling หรือการเล่าเรื่อง, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับเทคนิคง่ายๆ เช่น บัตรคำ  การวาดภาพจากความคิด</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">Slide 5</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">ด้วยผมมีโอกาสได้ไปร่วมเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย หรือ UKM 3 ครั้ง ได้เห็นรูปแบบเทคนิค วิธีการ ของการจัดการความรู้ ที่เจ้าภาพในแต่ละครั้งพยายามนำเสนอ จึงรู้สึกว่า KM นี้เป็นทางลัดที่ดีทางหนึ่ง จึงนำมาลองผิดลองถูก ค่อยเป็นค่อยไปด้วยการสนับสนุนและเห็นด้วยอย่างยิ่งจากผู้บังคับบัญชา คือ   รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อ.ดร.วรรทณา  สินศิริ  และทุกคนในศูนย์</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">ซึ่งผมขอนำเสนอกิจกรรมที่นำกระบวนการจัดการความรู้ KM” มาใช้กับงานประจำของเดือนธันวา ที่ผ่านมา 3 กิจกรรม คือ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">Slide 6</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">1. โสกันวันพฤหัส ครั้งที่ 1 ในโจทย์ที่ว่า หน่วยศึกษาดูงานในฝันที่มาของหัวข้อนี้ก็เนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะมาศึกษาดูงาน QA ของมหาวิทยาลัย วันที่  15  มกรา  50  เพื่อให้เกิดความประทับใจมากที่สุด เรา    ทุกคนเลยลองมาเล่าประสบการณ์ที่ประทับใจที่สุดของการไปดูงาน โดยมีการจำลองสถานการณ์ของการจัดการความรู้ คือ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">Slide 7</p><ul>

 • เราสมมติให้แต่ละคนไม่รู้จักกัน มาจากคนละที่คนละทาง
 • ใช้นามแฝงสมมติ
 • และให้ผู้ที่อยู่ทางซ้ายมือของผู้เล่าเป็นผู้จดเรื่องพอสังเขป และปัจจัยแห่งความสำเร็จ ตามแบบฟอร์มที่ออกแบบ
 • </ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">เดี๋ยวลองอ่านเรื่องเล่าของบางคนดูนะครับ… (เปิด)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">Slide 8-12</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">ในขณะที่แต่ละคนเล่าจบ เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถาม ชื่นชม สลับกันไป เพื่อสร้างบรรยากาศ หลังจากครบทุกคนแล้วก็ใช้เทคนิค บัตรคำ คือให้แต่ละคนเขียน คำที่เป็นหัวใจหรือสิ่งที่ทำให้ผู้เล่าประทับใจลงบัตร จะกี่คำก็ได้</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">และสุดท้ายก็จะมีบอร์ดเล็ก เพื่อมาติดบัตรคำ เพื่อหาคำที่ซ้ำๆกัน สำหรับคำตอบของกลุ่มที่เราได้ ในวันนี้คือ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">Slide 13</p><ol> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> บรรยากาศต้อนรับ </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> เป็นกันเอง </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> เห็นสถานที่จริง </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> นำมาปฏิบัติได้ </li> </ol><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ผมขอย้ำนะครับ เป็นคำตอบที่ได้จากบุคลากรศูนย์ฯนะครับ   ถ้ากองกิจฯทำในโจทย์เดียวกัน ก็อาจไม่ได้คำตอบเช่นนี้ก็ได้นะครับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม โสกันวันพฤหัส-ครั้งที่ 1 นี้ ผมไม่ได้เน้นที่การหาคำตอบจากโจทย์ แต่อยากให้เพื่อนร่วมงานในศูนย์ฯได้เห็นถึงบรรยากาศ  กระบวนการ เทคนิค  ของการจัดการความรู้  สำหรับในครั้งต่อไปก็จะเป็นโจทย์ใหม่ๆ และหาเทคนิค KM ใหม่ๆ มาลองเล่นกันทุกสัปดาห์ ๆ ครั้งละ 1 ชั่วโมง ครับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หลังจากเสร็จกิจกรรมกันวันนั้น ผมก็รวบรวมเรื่องเล่า คำตอบของโจทย์ จัดการความรู้ในรูปของ รายงานแจกเป็นที่ระลึกคนละเล่ม และบันทึกลงบล็อก ทำไมต้องบันทึกลงบล็อก สำหรับผมมี 2 เหตุผลด้วยกันคือ</p><ol> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> เพื่อมีโอกาสขยายผลความรู้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> คือหากำลังใจให้ตัวเอง จากคำชมของแฟนคลับ </li> </ol><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เดี๋ยวลองเปิดเข้าไปในบล็อกว่าใครเข้ามา  ลปรร. บ้างนะครับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Slide 14</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">กิจกรรมที่ 2 ที่จะมาเล่า คือ เพื่อนช่วยเพื่อนเขียน SAR” เพื่อนช่วยเพื่อนถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในหลายๆตัวของ KM ที่ผมเลือกมาออกแบบกิจกรรมในวันนั้น สาเหตุจากมี 11 หน่วยงานที่ตกหล่นจากการประเมินภายใน เนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่สามารถเขียน SAR ได้ โดยปกติ ถ้ามีหน่วยงานจำนวนมาก เช่น 50-60 ทางศูนย์ฯก็จะจัดเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ แต่ในกรณีนี้ทั้งด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาก็เลยคิดว่า ถ้าได้เรียนรู้จากผู้ที่เคยทำและมีประสบการณ์มาแล้ว จะทำให้เกิดผลทางปฏิบัติ คือสามารถเขียน SAR ได้ในไม่ช้า</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">โจทย์ก็ง่ายๆ คือ เพื่อนทำอย่างไรจึงเขียน SAR ได้ โดยในวันนั้นจะมีตัวละครอยู่ 3 กลุ่ม คือ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Slide 15</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ตัวละครที่ 1 ให้ชื่อว่า เพื่อนผู้ถ่ายทอดประสบการณ์จากภาพก็จะ 2 สาวสำนักกิจการหอพักที่ยืนอยู่ (ถ้าจำไม่ผิด 1 ในนั้นคือคุณหนูรัตน์)</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Slide 16</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ตัวละครที่ 2 คือ เพื่อนผู้ขอเรียนรู้จากภาพก็เป็น 2 สาวผู้ดำเนินรายการวิทยุ 2 คน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Slide 17</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ตัวละครที่ 3 คือ เพื่อนผู้ประสานก็จะเป็นคนจากศูนย์ฯ ทำหน้าที่ออกแบบกิจกรรม สร้างบรรยากาศ คัดเฟ้น เพื่อนผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีที่สุดและสมน้ำสมเนื้อ  กับ  เพื่อนผู้ขอเรียนรู้</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Slide 18</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">คำตอบของโจทย์ก็คือ เพื่อนผู้ขอเรียนรู้มีกุญแจ หรือทางลัดที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ได้จาก เพื่อนผู้ถ่ายทอดประสบการณ์</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">กิจกรรมไม่จบในวันนั้นนะครับ เราได้จับคู่เพื่อนให้กันและช่วยกันไปจนกว่าจะสามารถเขียน SAR ได้</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">และเช่นเคยผมก็นำไปบันทึกลงบล็อกเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับว่ามีใครเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ้าง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Slide 19</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">กิจกรรมสุดท้ายก่อนสิ้นปี 49 ที่ผมจะมาเล่าในโจทย์ที่ว่า จะพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์อย่างไรดีด้วยการประเมินอาจารย์ออนไลน์ที่ทางศูนย์ฯ ดูแลอยู่ในแต่ละภาคการศึกษามีนิสิตเข้ามาประเมินน้อยมาก</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Slide 20</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">จึงได้เชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการแต่ละคณะ  บรรยากาศในวันนั้นก็ไม่พ้นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดของ KM คือ การเล่าเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมสมอง ซึ่งรองคณบดีทุกท่านได้เล่าประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค ต่างๆกันอย่างกว้างขวาง เกือบ 3 ชั่วโมง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Slide 21</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">จนได้แนวทางพัฒนาระบบร่วมกัน เดี๋ยวลองเข้าดูเรื่องเล่าพอสังเขปของแต่ละท่านนะครับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Slide 22</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สำหรับ 2, 3 เดือนข้างหน้า ผมและศูนย์ฯจะทำอะไรต่อไป โดยใช้ประโยชน์ของการจัดการความรู้เป็นตัวขับหลัก  ที่จะทำอย่างแน่นอนก็มีอยู่ 4 กิจกรรมคือ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Slide 23</p><ol>

 • โสกันวันพฤหัสฯ ครั้งที่ 2, 3, 4 และต่อไป โดยโจทย์ในแต่ละครั้งจะกำหนดร่วมกันจากคนของศูนย์ฯ
 • อาจารย์ในฝันที่นิสิตต้องการ กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นตัวแทนนิสิต สโมสรนิสิต องค์การนิสิต  โจทย์นี้ก็จะไปตอบตัวบ่งชี้ที่ 6.6 ของ สมศ.
 • มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ หน่วยกิจการเสริมศึกษา ประเด็นนี้ท่านรองฯยุวดี ก็ขอให้ทางศูนย์ฯเข้าไปช่วยออกแบบและทำกิจกรรมให้
 • ความสะอาดภายในตึกบรมฯเนื่องจากในที่ประชุมรองอธิการบดี อยากให้ทางศูนย์ฯ ไปประกันคุณภาพในจุดนี้ด้วย กลุ่มเป้าหมายคือแม่บ้านประจำตึกบรมฯ
 • </ol><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ในแต่ละกิจกรรมผมพยายามลองผิดลองถูกใช้เครื่องมือแปลกๆใหม่ๆ ของ KM ให้มากที่สุด เพื่อเปรียบเทียบผลสุดท้ายและพัฒนาต่อๆไป</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Slide 24</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สุดท้าย 3, 4 เดือน ที่ผ่านมาจากการสัมผัสของ KM ก็ลองทบทวนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกการทำงาน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Slide 25</p><ol>

 • ทำกิจกรรมใดต้องให้ทุกคนในศูนย์ฯ หรือผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน
 • ทบทวนกิจกรรมทันทีหลังจากเสร็จ เพื่อหาข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรค บันทึกไว้สำหรับเตือนใจในครั้งต่อไป
 • นอกจากที่จะไปจัดการความรู้คนอื่น แล้วถามว่าผมจัดการความรู้ตัวเองอย่างไร ก็ใช้ช่องทางการบันทึกลงบล็อก
 • และในทุกๆเดือน ผมจะนำบันทึกในบล็อกมารวบรวมจัดทำคล้ายๆกับแฟ้มสะสมงานของตัวเอง อย่างตัวอย่างที่ผมถืออยู่ในมือนี้ครับ...
 • </ol><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Slide 26</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่เปิดโอกาสมือใหม่อย่างผมได้เล่าประสบการณ์การเริ่มต้น สำหรับคำแนะนำการทำ KM จากผมก็คงไม่มีนะครับ เพราะผมก็เพิ่งเริ่มต้นลองผิดลองถูกเช่นกัน</p>บรรยากาศในวันนี้จะกลับไปทบทวนและขออนุญาตนำไปบันทึกลงบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปนะครับ  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">AAR : สิ่งที่เตรียมไว้ต้องการจะสื่อสารให้บุคลากรกองกิจฯได้ทราบ คิดว่าสามารถถ่ายทอดได้ประมาณร้อยละ 30 ถ้ามีโอกาสในครั้งต่อไปคงต้องทำการบ้านให้มากกว่าครั้งนี้อีกหลายเท่าตัว แต่อย่างไรก็ตามขอขอบคุณบุคลากรกองกิจทุกท่านที่พยายามตั้งใจฟัง และให้กำลังใจผม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>KPN

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ๊ค : บันทึกจากงานประจำ

  คำสำคัญ (Tags)#km#วิทยากร#qamsu

  หมายเลขบันทึก: 72262, เขียน: 12 Jan 2007 @ 11:52 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (11)

  เขียนเมื่อ 

  เรียนท่าน Jack ผู้ร่วมพัฒนา

   มาเป็นกำลังใจ

   เมื่อมีครั้งแรก จะมีครั้งต่อไป ต่อไป

   เป็นกำลังใจ ใฝ่พัฒนา ครับ

  เขียนเมื่อ 

  เรียนท่านอาจารย์จิตเจริญที่เคารพ

  • ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เป็นกำลังใจครับ
  เขียนเมื่อ 
  • เยี่ยมมากค่ะ
  • กองกลางก็มีโครงการจะเชิญ 3 หนุ่ม 3 มุม ไปถ่ายทอดด้วยนะคะ 
  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณแจ็ค มากครับ
  • จริง ๆ ต้องบอกว่าขอบคุณที่กองกิจการนิสิต ได้รับเกียรติเป็นเวทีแรกของแจ็คในการเป็นวิทยากร
  • ทำได้ดีเกินคาด ทั้งสื่อ ,  คำพูด และแม้แต่ที่ไม่ได้พูด  (ดูออกและเข้าใจจากแววตา)ฃ
  • ครั้งต่อไป....มาอีกนะครับ
  เขียนเมื่อ 
  ขอบคุณพี่พนัสครับ
  เขียนเมื่อ 
  • ถ้าไม่ครั้งแรกก็จะไม่มีครั้งที่ 2...3...4...ต่อไปครับ   ผมรู้ว่าแจ๊คเตรียมตัวมาดีมากครับ
  • อยากจะบอกความจริงว่า เป็นครั้งแรกของผม เหมือนกันที่พูดเรื่อง KM เป็นการ เลียนรู้ หรือ พยามเลียนแบบ หรือ อยู่บันไดขั้น 2 หรือ 3 เท่านั้นครับ
  • ครั้งแรกของผมคือ วันที่ 10 ที่ไปแจม ท่านวิชิตที่ สถาบันวิจัยวลัยรุขเวช
  • แต่อาศัยเป็น สว. ใหม่ที่นี่แต่เก่ามาจากที่อื่นครับ.....อิอิ
  เขียนเมื่อ 
  • ก้าวแรกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเริ่มต้นทุกอย่าง เมื่อเริ่มก้าวแล้วย่อมมีก้าวต่อไป....
  • ขอร่วมชื่นชมด้วยกับความสำเร็จของคุณ Jack สำหรับครั้งแรกของชีวิตด้วยครับ
  ปอเป้
  IP: xxx.28.35.1
  เขียนเมื่อ 
  กำลังเริ่มต้นเหมือนกัน  ลองเข้ามาศึกษาดู อ่านเนื้อหาแล้วทำให้รู้สึกถึงความตั้งใจของคุณจริง ๆ จึงเข้ามาร่วมชื่นชมค่ะ
  • ขอบพระคุณค่ะน้องแจ๊ค  อาจารย์Panda และคุณวิชิต  อิอิ ^__* ทีมสามหนุ่มสามมุม จริงๆด้วยสิคะเนี่ย..  มุมประกัน  มุมคณะวิทย์  และมุมCARD   แต่..
  • ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนใจของเราคือ MSU-KM เหมือนกันนะคะ
  เขียนเมื่อ 
  มาให้กำลังใจเช่นกันค่ะคุณแจ๊ค แล้ววันจันทร์ที่ 15 ม.ค.เราเจอกันนะคะ

  ในมุมมองของผมนับว่านี่เป็นกระบวนการที่เรียกว่า Personel Mastory ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องการพัฒนาตนเอง ตามหลักการของ The Fifth Discripline ของ Peter M. Senge