ดิฉั๊นได้เล่ามาบ้างแล้วเกี่ยวกับ Share.psu.ac.th  ล่าสุดผู้พัฒนาระบบแจ้งให้เราทราบความคืบหน้าทีละจุด...เรื่องป้ายคำหลักเรื่อง...ความต้องการที่แตกต่างบ้างของกลุ่มผู้ใช้....ในที่สุดก็ลงตัวกันใด้ที่เราจะเปิดตัวในวันที่ 19 ม.ค. 2550......โดยมี 3 กลุ่มงานที่จะนำร่อง ที่จะร่วมใช้ในสื่อสารงานประจำการใน platform นี้เพื่อการสื่อสารในองค์กร มีงานประกันคุณภาพ....งานด้านบุคคล(HRM) และงานประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารในองค์กร(อยู่ระหว่างกำลังลุ้น..แบบขาดใจ)....รวมถึงกลุ่ม CoP ที่มีอยู่จะใช้เป็นเวทีที่อยากสื่อสารกันเวทีนี้เราตั้งใจให้เป็นเวทีเพื่อการสื่อสารในองค์กร บอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จ...นำงานประจำมาใช้ในเวทีนี้เพื่อการสื่อสารสองทาง....เปิดตน....เปิดใจ...จัดการความรู้ในตนเอง....ผ่านบันทึกเล่าเรื่องงานที่ตนเองทำ..มุ่งหวังว่าจะไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจ...การเคารพคุณค่าของกันและกันในองค์กร 
      ดิฉันเขียนเล่าเรื่องนี้มาเพื่อให้ ทุกท่านช่วยลุ้น.... ช่วยกันเขียนเล่าเรื่อง ประมาณว่าช่วยกันคุยช่วยกันเขียน..สร้างบรรยากาศที่ดีในวันเปิดตัว....และวันถัดๆไป...ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ....และในวันที่เปิดตัว....ขอเชิญชวน Blogger มาพบปะคุยกันเวลา 09.30-12.00 น. ที่ห้องบรรยาย 3 คณะนิติศาสตร์....เรียนมายังทุกท่าน ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ