อีก 1 สัปดาห์ต่อมา จักษุแพทย์เยี่ยมบ้านน้องอ้วนร่วมกับพวกเรา

     จากการตรวจ แพทย์วินิจฉัยว่าน้องอ้วน เป็นม่านตาซ้ายอักเสบ (Uveitis) แพทย์สั่งยาหยอดตา 2 ขนาน โดยเขียนใบสั่งยาแล้วให้ญาติไปรับยาที่โรงพยาบาล

     2 สัปดาห์ต่อมา เราติดตามเยี่ยมอีกครั้ง น้องอ้วนบอกเราว่าหลังได้รับยาหยอดตา อาการปวดเคืองตาลดลง มีน้ำตาไหลเล็กน้อย แพทย์แนะนำให้หยอดยาเดิมต่อ