บันทึกไว้สอนตน

1 .  ในทางพุทธศาสนามองว่าสรรพสิ่งเป็นอนัตตา  ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า  คำว่าสรรพสิ่งคืออะไรกินความกว้างขนาดไหนใครรู้บ้างช่วยอธิบายทีครับผม

 

2 .  ในทางศาสนาคริสต์มองว่า  คนเราย่อมมีอัตตาอยู่จริงหาไม่แล้วจะกล่าวถึงความสุขในภพหน้าไว้ด้วยเหตุผลกลใด

 

3 .  คัมภีร์พระไตรปิฎกถูกเขียนขึ้นในปี  พ.ศ. 450  ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว  ที่วัดอาโลกวิหาร  เมืองมาตะเล  ประเทศศรีลังกาเรื่องนี้มีเล่าไว้ในหนังสือมหาวงศ์

 

4 .  การอยู่ร่วมกันในสังคม  ตนควรเข้าใจคนรอบข้างร่วมสร้างทางชีวิตให้สดใสและ  ปลอดภัยจากอบายมุข

 

5 .  ใครก็ตามถ้าเป็นคนโกหกเขาจะขาดความเชื่อถือ  แต่การพูดความจริงนั้นถือว่าเป็นสิ่งกล้าหาญ

 

6 .  การที่พ่อแม่พูดความจริงจะทำให้ลูก ๆพูดความจริงตาม

 

7 .  คนเกียจคร้านต้องแก้ด้วยการจัดหน้าที่ให้เขารับผิดชอบจากน้อยไปหามาก  ค่อยฝึกไปเรื่อย ๆใจเย็น ๆ

 

8 .  เรื่องอบายมุขเป็นสิ่งที่ติดง่าย  ควรสอนตนให้รู้ถึงผลเสียและจุดจบเช่นนักพนันทั้งหลาย  อย่าปล่อยเวลาให้ว่างและไม่ควรคบกับนักพนัน

 

9 .  การที่เราทำอะไรทุกอย่างกว่าจะเป็นและกว่าจะเชี่ยวชาญ  ต้องอาศัยการฝึกฝนทั้งนั้น โดยอาศัยการพัฒนามาจากปัญญา  และปัญญาที่แท้เกิดจากการที่เรามีสติในทุกขณะจิตใครทำได้ขอปรบมือให้ครับ

 

ด้วยความปรารถนาดี 

  จาก... umi