ของขวัญถูกใจ ใส่เกล้าเรียนรู้

 เช้านี้เข้ามาที่ทำงานหลังจากที่ไปเยี่ยมแม่มานี ซึ่งเจาะหน้าท้องให้อาหารทางสายยางมาได้ ๑๓ วัน มีซองหลายซองวางบนโต๊ะ ซองหนึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ จาก รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม สหายเก่าแก่ จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 "เปิดแล้วต้องก้มกราบ เพราะเป็น ความรู้ฝังลึก ของขวัญปีใหม่ที่ต้องน้อมใส่เกล้า"

JJ2007