ปีนี้เป็นปีที่ลูกสาวผมมีอายุการเรียน ที่จะสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

ญาติพี่น้องได้ตั้งความหวังไว้ว่า น่าจะเรียนคณะหนึ่งคณะใดที่อยู่ในกลุ่มของ หมอ

  

โดยนิสัยพื้นฐานของลูกสาวผมนั้น เป็นคนชอบศิลปะ อยากจะเรียนคณะสถาปัตย์ มากกว่า

  

แต่เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขันในการทำงานจริงๆ แล้ว เราก็มาพิจารณาว่าการเรียนคณะสถาปัตย์อาจจะเป็นเรื่องยากเกินไปเมื่อออกมาทำงาน ไม่ถูกกับนิสัยมากนัก จึงนำมาพิจารณาแบบพบกันครึ่งทาง ระหว่างความต้องการส่วนตัวด้านการทำงาน "ศิลปะ" กับ ความต้องการความอยากเห็น "หมอ" ของญาติพี่น้อง

  

จึงมาได้ข้อสรุปว่า คณะทันตแพทย์ น่าจะเป็นคณะที่ดีที่สุด เพราะมีทั้งความเป็น "หมอ" และสามารถใช้ "ศิลปะ" ในการประกอบอาชีพได้ด้วย เพราะถือว่า ถ้าหมอฟันทำฟันให้ใครได้สวยแล้ว ก็น่าจะเป็นหมอฟันที่ดี

  

สิ่งเหล่านี้ถือว่า เป็นการปรับตัวอย่างประนีประนอมระหว่างตนเองและญาติพี่น้องแล้ว

  

แต่ด้วยความบังเอิญว่า ทุกคนก็ไม่แน่ใจว่า ลูกสาวของผมจะสอบเข้าคณะทันตแพทย์ ได้จริงหรือเปล่า ก็เลยลองไปสอบคณะแพทย์สำรอง ไว้ด้วย

  

แต่ผลปรากฏว่า

สอบได้ทั้งสองแห่ง ก็เลยเป็นปัญหาว่า ควรจะเรียนคณะทันตแพทย์ หรือ เรียนคณะแพทยศาสตร์ ดี  

ทางกองเชียร์ของญาติพี่น้องก็บอกว่า ควรจะเรียนคณะแพทยศาสตร์ แต่เจ้าตัวกลับคิดว่า การปรับตัวมาเรียนคณะทันตแพทย์ ก็ถือว่า ไกลสุด ๆ แล้ว อาจจะไม่ไหว (ในเชิงนิสัย) ที่จะปรับตัวไปเรียนคณะแพทยศาสตร์ เพราะอาจจะไม่ได้ใช้งานศิลปะในการประกอบอาชีพ

  

ผมก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร เพราะผมก็ไม่เคยเป็นหมอ แล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องศิลปะด้วย

  

จึงหวังขอพึ่งท่านผู้รู้ที่อาจจะเคยเรียน เคยรู้เรื่องหมอ หรือเป็นหมอก็แล้วแต่ ให้ความเห็นกับผมหน่อยว่า ผมควรจะพูดกับลูกสาวว่าอย่างไร ว่าคณะแพทยศาสตร์ มีงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ที่จะใช้ในการประกอบอาชีพหรือไม่ และทางด้านทันตแพทย์ ก็เป็นงานทางด้านศิลปะ หรือไม่ ตอนนี้เป็นสองทางเลือก ครับ ว่าจะเรียนคณะไหนดี

  

ตอนนี้ ได้ไปมอบตัวเข้าคณะแพทย์แล้ว แต่ก็ยังอาจจะสละสิทธิ์ได้ เพราะจะต้องมอบตัวเข้าคณะทันตแพทย์ในวันที่ ๑๗ มกราคม นี้

  

ใครมีความเห็นที่จะช่วยเหลือผมได้ ขอหน่อยนะครับ ผมจะได้มีเรื่องไปคุยกับลูกสาวได้อย่างชัดเจน เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเขาเอง ที่อาจสามารถตอบสนองกิเลสของญาติพี่น้องได้ด้วย

  ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ.....