อ่านเรื่อง โรคซึมเศร้าของ อาจารย์หมอ มาโนช และ ดร กะปุ๋ม แล้ว เริ่มสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแฮะ

เพราะว่าน้ำหนักเพิ่ม

เพราะว่าอยากร้องเพลง เบิริ์ด...อยากอยู่เงียบๆ คนเดียว

เพราะว่า ดูรายการข่าวครูจูหลิง แล้ว..น้ำตาหยดแหมะๆ ..

เพราะว่าคิดถึงคุณชายขอบ

เพราะว่าคิดถึงคุณครูอ้อย

....

ไมได้ล่ะ ต้องคิดใหม่ แล้วทำเลย...

ระหว่างที่คิดๆๆๆ ว่าต้องเปลี่ยนตัวเอง

แหม...เพลงนี้ก็มาพอดี....

สิ่งที่ฉันจะทำได้คือเปลี่ยนไปรักคนใหม่....

...รักคนใหม่.....รักใครดี.....ติ๊กต่อก....ติ๊กต่อก.....