ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทักษิณ  มีหลายชั้น  แต่ละชั้นก็มีเฉพาะทางของมัน  ชั้นที่สองที่ผมอยู่ขณะนี้กว้างมาก  มีห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับอาจารย์และนิสิตอยู่ติดกัน 

 

เมื่อมองดูห้องคณาจารย์เห็นว่างเปล่าสำหรับวันนี้  แต่ห้องสำหรับนิสิตมีอยู่  2  คน  เป็นผู้หญิง  ทำให้คิดว่าแล้วผู้ชายไปไหนกัน  หรือมีน้อยลงทุกที  การสนใจใฝ่รู้และตั้งใจเรียนน่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่าในปัจจุบันหรือคุณว่าอย่างไร 

 

 น่าจะทำวิจัยออกมาดูนะว่า  ทุกวันนี้ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใครตั้งใจเรียนมากกว่ากัน  ฮา ๆ เอิก ๆ 

 

 วันนี้มาหัวเราะในที่ที่เขางดใช้เสียงจะเป็นอะไรมั๊ยหนอ...

เพราะผมอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณครับผม...