โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

บุตระ
ดัชนีที่2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (จุดแข็งการประเมินตนเอง SAR )

ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2550 นี้ งานบริการการศึกษา จะมี โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน รหัส สห 605  เรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ แบบ Multiple choices  วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ทราบถึงหลักการและเทคนิคการออกข้อสอบ วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ แบบ Multiple choices  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัลลี  สัตยาศัย  จาก ม.ธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากร 

ซึ่งโครงการดังกล่าว สามารถเขียนเป็นจุดแข็ง การประเมินตนเอง SAR  ได้ เพียงแต่สงสัย ว่าจะเขียนเป็นผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การตัดสิน ได้หรือไหมหนอ เท่าที่ผ่านมาไม่พบในการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งเห็นว่า การจัดทำโครงการขึ้นมาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  มีประโยชน์ทุกโครงการ แต่ก็น่าจะสามารถเขียนเป็นผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การตัดสินของประกันคุณภาพการศึกษาได้  ทั้งนี้  ถ้าเป็นการสงสัยที่ไม่ถูกต้อง  ไม่ควร ขอความอนุเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องอภิปราย ด้วยน่ะค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการสหเวช

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่2.5-50

หมายเลขบันทึก: 71683, เขียน: 09 Jan 2007 @ 14:13 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 16:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เขียนได้นะคะ คุณจุ๋ม
  • เพราะการที่คณะกรรมการวิชาการ โดยท่านรองฯวิชาการ จัดให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างสม่ำเสมอ ก็นับเป็นจุดแข็งของการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ได้ประการหนึ่ง