ชอเชิญชวน ชาว Blogger ใน มอ.ทุกท่าน เข้าร่วมพบปะสังสรรค์ นัดพบ Blogger มอ. ในวันที่ 19 มกราคม 2550 นี้ ท่านใดสนใจเข้าร่วม เชิญได้ที่ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 19 มกราคม 2550 เวลา 09.30-12.00 น.นะคร้าบบบบ