ลิขิต by Pictures

 ภาพทีมงาน HACC_KKU มาเรียนรู้ร่วมกัน โดยครู Tony จาก พรพ

ภาพทีมงาน HACC_KKU ที่มาร่วมเรียนรู้ กู่สู่โรงพยาบาลคุณภาพร่วมกัน ที่ศูนย์บริการวิชาการ วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๕๐

JJ