แจ้งข่าว UKM 9 : ครั้งที่ 1

         เมื่อวันก่อนดิฉันได้ส่ง e-mail ไปยังสมาชิก UKM ตามรายชื่อ e-mail ที่ได้รับมาเป็นมรดกตกทอดจากทาง พี่เมตตา และ น้องแป้น (มอ.) ซึ่งดิฉันเช็คดูอย่างคร่าวๆ จะขาดผู้ประสานงานจาก ม.ราชภัฏมหาสารคาม  เพียงแห่งเดียวและสำหรับวันนี้ทาง มน. กำลังดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม UKM 9 ไปยังทุกมหาวิทยาลัยรวมทั้งที่ สคส. ซึ่งหนังสือเชิญและสิ่งที่ส่งมาด้วยอาจมีบางส่วนเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล  ดิฉันขออนุญาตเล่ารายละเอียดก่อนที่ทุกท่านจะได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวซึ่งดิฉันได้ส่งไปยังท่านอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัย โดยในหนังสือเชิญ 1 ฉบับจะประกอบด้วย

         เอกสารหมายเลข 1  กำหนดการและการเตรียมการ
         ดิฉันได้แนบบันทึกของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์  <KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 242. เปลี่ยนเจ้าของUKM ดีไหม>
  ซึ่งในบันทึกดังกล่าวจะมีกำหนดการ  ข้อคิดเห็น  รวมทั้งข้อเสนอแนะ  ทำให้เห็นที่มาที่ไปของงานได้ละเอียดมากขึ้นกว่าที่จะส่งไปเฉพาะเพียงกำหนดการอย่างเดียวค่ะ  สำหรับกำหนดการโดยละเอียดสามารถเข้าไปชมได้ที่ <ร่างกำหนดการ UKM-9 มอดินแดงพาแลง> ซึ่งท่านอาจารย์ JJ ได้แจ้งมาทางโทรศัพท์ว่าที่ประชุมทาง มข. ใช้กำหนดการตามนั้นไม่มีการเปลียนแปลงค่ะ  ดิฉันจึงขอความกรุณาผู้ประสานงานของแต่ละ ม. ได้ช่วยกันอ่านรายละเอียดของบันทึกและทุกๆ ข้อคิดเห็นและได้ประสานต่อไปยังท่านอื่นรวมทั้งผู้เข้าร่วมเสวนาจากแต่ละมหาวิทยาลัยทุกท่านต่อไปเพื่อจะได้ทำความเข้าใจร่วมกันค่ะ
---------------------------------------------------------------------------------------

         เอกสารหมายเลข 2 ใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
         เนื่องจากกำหนดการในครั้งนี้ที่ทางเจ้าภาพโดยท่านอาจารย์ JJ ได้จัดทำขึ้นมีการเริ่มโครงการตั้งแต่วันพุธที่ 7 ถึง วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 50 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้เข้าร่วมและเจ้าภาพในการจัดทำข้อมูลของผู้เข้าร่วม  ดิฉันจึงได้จัดทำใบตอบรับในรูปของ Package เพื่อให้สมาชิกแต่ละท่านได้แสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมในใบตอบรับตามที่แต่ละท่านสะดวกค่ะ รายละเอียดของแต่ละ Package มีดังนี้ค่ะ

Package ที่ 1 
วันพุธที่ 7 ก.พ. 50 เสวนาทีมงานคุณ(เอื้อ)อำนวย แห่งอีสาน  (เป็นการพูดคุยระหว่างคุณเอื้อ (อำนวย) ที่เคยผ่านการอบรมคุณอำนวยแห่ง UKM มาแล้ว)
วันพฤหัสที่ 8 ก.พ. 50 โครงการสร้างทีมงานคุณอำนวยแห่ง UKM รุ่นที่ 3 (มหาวิทยาลัยละ 3 ท่าน)
*  วันศุกร์ที่ 9 – วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 50  เสวนาการก่อเกิดและการดำรงอยู่ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
 
Package ที่ 2 
- วันพฤหัสที่ 8 ก.พ. 50 โครงการสร้างทีมงานคุณอำนวยแห่ง UKM รุ่นที่ 3(มหาวิทยาลัยละ 3 ท่าน)
* วันศุกร์ที่ 9 – วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 50  เสวนาการก่อเกิดและการดำรงอยู่ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
  
Package ที่ 3  
* วันศุกร์ที่ 9 – วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 50  เสวนาการก่อเกิดและการดำรงอยู่ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

         โดยใบตอบรับฉบับนี้ขอความกรุณาส่งกลับไปยัง
         คุณเอื้องฟ้า  วรรณสิทธิ์  (ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์  0-43348-983, ต่อ 104 โทรสาร  0-43202-480  e-mail address :
[email protected]    
        
ภายในวันจันทร์ที่ 22 ม.ค. 2549 นี้นะคะ
---------------------------------------------------------------------------------------

         เอกสารหมายเลข 3  แบบฟอร์มรายชื่อผู้ประสานงาน ประจำปี 2550
         เนื่องจากมีบาง ม. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบด้าน KM ทำให้ดิฉันไม่ค่อยแน่ใจในการประสานงานเกรงว่าจะบกพร่องในการส่งข้อมูลต่างๆ ให้กับแต่ละ ม. จึงได้ขอความกรุณาแต่ละมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลของผู้ประสานงานทั้งในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  โดยกรอกแบบฟอร์มพื้นฐานต่างๆ ในเอกสารหมายเลข 3 ที่ได้แนบท้ายไปพร้อมกับหนังสือเชิญค่ะ

         โดยขอความกรุณาส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายัง
         นางสาวเจนจิต  รังคะอุไร  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โทรศัพท์  0-55-261-000-4, ต่อ 1643-1644 โทรสาร  0-55261-166 ,055261-107  e-mail address :
[email protected]

         ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ  และหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องในการประสานงานดิฉันขออภัยมา ณ ที่นี้ และพร้อมรับข้อเสนอแนะทุกประการจากทุกท่านค่ะ

         ด้วยความเคารพค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#ประสานงาน#มหาวิทยาลัยขอนแก่น#แจ้งข่าว#ukm9#ukm-9#ผู้ประสานงานหลัก

หมายเลขบันทึก: 71662, เขียน: 09 Jan 2007 @ 13:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

มารับแจ้งข่าวแล้วค่ะ   ขอบคุณค่ะ

ทราบครับ

เขียนเมื่อ 

ท่านรองพิชิต ขอย้าย business meeting เป็นวันศุกร์ค่ะ....เรียนท่านอาจารย์ เจเจ ทราบแล้ว....ทางคำถาม JJ

     ค่ะพี่เมตตา ... ตูนจะประสานกับท่านอาจารย์ JJ อีกทางเพื่อปรึกษา  และแจ้งกับม. อื่นๆ ต่อไปค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนทีมงาน UKM9

 Business Meeting วันศุกร์ ช่วงใดครับ

 เที่ยง บ่าย หรือ ช่วงก่อนงานเลี้ยง ที่สำนักวัฒนธรรม

  • เรียนท่านอาจารย์ JJ ขอเช็คข่าวกับทางพี่เมตตาก่อนนะคะ
  • คาดว่าทาง ม. อื่น น่าจะอย่างไรก็ได้ ... ใช่มั้ยคะ  ... ขอเสียงหน่อยค่ะ  :)

    ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • คราวนี้เราอยู่ไม่ไกล คงตามสะดวกของคนบ้านไกลครับ

เรียนสมาชิก UKM ทุกท่านค่ะ

    เราค่อยดูช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนัดแนะกันอีกทีในเช้าวันศุกร์จะดีไหมคะ  ซึ่งอาจเป็นช่วงแบ่งห้องออกเป็น 2 ห้อง  หรือช่วงก่อนงานเลี้ยง  พิจารณาจากช่วงเวลาที่เหมาะสมในวันนั้นกันนะคะ

ตูน หาจังหวะแจ้งข่าวล่าสุดโดยสรุปอีกสักครั้งสองครั้งนะ จะได้เข้าใจตรงกัน โดยเขียนเป็นบันทึกใหม่แล้ว link มาที่บันทึกเก่า ขอบคุณครับ