นโยบายด้านการแต่งกายสู่การปฏิบัติของผู้นำนิสิต

baby
ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมรณรงค์แต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
        เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2549  กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา  ชโยดม) ให้เกียรติเป็นประธานและมอบนโยบายด้านการแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ  ในการจับเข่าคุยกันกับผู้นำนิสิต เรื่อง การรณรงค์การแต่งกายนิสิตถูกระเบียบ ซึ่งที่ประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (คุณสมพิศ  ทองสุก) ,งานวินัยและพัฒนานิสิต รวมถึงผู้นำนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ประธานสโมสรนิสิตทั้ง17คณะ และวิทยาลัยนานาชาติ  
         ซึ่งการประชุมได้ข้อสรุปว่าผู้นำนิสิตจะได้ร่วมรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ และจักได้เผยแพร่ให้นิสิตภายในคณะที่ตนสังกัดให้ร่วมปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน โดยจากการจับเข่าคุยกันประธานสโมสรนิสิตได้มีการดำเนินการรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตอย่างจริงจัง ดังเช่น ประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ  ได้จัดให้มีการเตือนด้านการแต่งกายผิดระเบียบ หากนิสิตภายในวิทยาลัยนานาชาติผุ้ใดแต่งกายผิดระเบียบจะมีหนังสือเตือน เพื่อให้ปรับปรุงบุคลิกภาพด้านการแต่งกายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
         
งานนี้ต้องขอชมเชยผู้นำนิสิตที่ร่วมรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วินัยและพัฒนานิสิต

คำสำคัญ (Tags)#นโยบาย#การแต่งกาย

หมายเลขบันทึก: 71671, เขียน: 09 Jan 2007 @ 13:38 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 12:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • งานวินัยมีการติดตามผลความคืบหน้าของการรณรงค์โดยใช้ ผู้นำนิสิตเหล่านี้เป็นเครื่องมืออย่างไรครับ
  • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

    ขอบคุณน้องบีเวอร์ค่ะ 
    สำหรับการติดตามผลของงานวินัยและพัฒนานิสิต ก็คงมีความร่วมมือดี ๆ จากน้องๆนิสิตที่เข้ามาร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรของเราค่ะ นอกจากนี้ พี่ขอยกตัวอย่างของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งคณะนี้สามารถรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบได้ 70-80% ค่ะ ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังของประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ เมื่อมีนิสิตผู้ใดแต่งกายผิดระเบียบ ประธานสโมฯจะแจ้งที่นิสิตผู้นั้น  หากมีการกระทำผิดอีก จะส่งข่าวไปถึงผู้ปกครองของนิสิตผุ้นั้นค่ะ นับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่
ถูกทาง