รองเท้าไม่มีวันหลุด ทำใช้เองโดยผู้พิการ

(ใส่รูปเป็นแล้ว อิอิ)