ช่วงท้ายปี ๒๕๔๙ คณะเพลงอีแซวนักเรียนโรงเรียนบางลี่วิทยา มีงานแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหลายงาน ดังนี้ คืนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ แสดงงานยกช่อฟ้า ศาลาการเปรียญหลังใหม่ของวัดรางกร่าง ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มีคนชมจำนวนมาก ประชันกับลิเก คนมาชมมากกว่าลิเก(เพราะลิเกเล่นทีหลัง) บ่ายวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ แสดงเป็นเกียรติในงานพระราชทานเพลิงศพครูวนิดา ขำแผลง ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา ที่เคยร่วมดูแลคณะเพลงอีแซวนักเรียนมา คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ แสดงฉลองงานวางศิลาฤกษ์มณฑปหลวงพ่อสุโขทัย ณ วัดทองประดิษฐ์ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ผู้ชมชื่นชมกับความสามารถของนักเรียน และก็ชมเลยมาถึงผู้ฝึกด้วย ก็ยิ้มกันแก้มอิ่มทุกคน ทั้ง ๓ งานนักเรียนมีรายได้ เป็นรางวัล ไม่ตำกว่าคนละ ๕๐๐ บาท นักเรียนในคณะเราหลายคนที่มีฐานะยากจน ก็ได้นำรายได้ส่วนนี้ไปใช้จ่าย เป็นทุนการศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านที่เมตตา นอกจากเราจะอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านแล้วเรายังหารายได้ให้นักเรียนยากจนอีกด้วย