สรุปความรู้จากเพื่อน คุณบอย สหเวช  ค่ะ ... เรื่องเพิ่มเติมจากงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ที่ไบเทค เมื่อ 1-2 ธค.49

ดิฉันขออนุญาติมา เพิ่มเติมเป็นเรื่องน่ารู้ให้กับพวกเราค่ะ

เรื่องที่ 1 ใน มหกรรม KM แห่งชาติ ครั้งที่ 3 : 2. อิ่มอร่อย กับ KM แบบบุฟเฟ่ต์ ... อ่านสรุปการบรรยายของ ดร.ประพนธ์ เรื่อง "ไหลลื่น...ไปกับคลื่นแห่งปัญญา" (wafe of wisdom) เป็นที่มาของคำว่า "wow" หรือ "ว้าว" ... KM แบบ H2H ค่ะ

เรื่องที่ 2 และ เรื่องที่ 3 ใน มหกรรม KM แห่งชาติ ครั้งที่ 3 : 3. อิ่มอร่อย กับ KM แบบบุฟเฟ่ต์ ... อาหารเจ ของ ดร.อาจอง ชุมสาย  ณ อยุธยา  ซึ่งท่านบรรยายเรื่อง "เมื่อคุณธรรม...นำการศึกษา" ... และ "อาหารรวมมิตร จากห้อง KFCoP"

ขอบคุณ คุณบอย สหเวช ณ ที่นี้ด้วยค่ะ