เพื่อนส่งเมล์มาให้ พอได้อ่านแล้วมันน่าคิดนะ

"ในพจนานุกรม คือที่เดียว ที่คำว่า success (ความสำเร็จ) มาก่อนคำว่า work (การลงมือทำ)"

:: คลิกสิมีดีนะ