ผมได้เคยเขียนเรื่องนักเรียน และนักเลียนไว้แล้ว แต่ก็ดูเหมือนยังมีนักเรียนจำนวนหนึ่งยังไม่ค่อยเข้าใจบทบาทของตัวเอง

 

ผมจึงลองมาสะกิดอีกสักครั้งว่า นักเรียนแท้นั้นต่างจากนักเรียนเทียมอย่างไร

  

คำว่า เรียน ก็น่าจะรู้ว่าแปลว่า การนำความรู้เข้ามาสูระบบชีวิตและความคิดของตนเอง

 

แล้ว นักเรียนจะเอาความรู้มาจากไหน ถ้าไม่ไปโรงเรียน

  

โรงเรียน คือ สถานที่ที่นักเรียนจะได้รับความรู้ จะเป็นที่ไหนก็ได้ ก็สามารถเป็นโรงเรียนได้ ทั้งครูคน ครูธรรมชาติ และครูเครื่อง  

 

ฉะนั้น นักเรียนต้องไปโรงเรียน ดังที่ผมเคยเขียนไว้แล้ว

 

ทีนี้เมื่อไปโรงเรียนแล้ว เป็นนักเรียนแท้ หรือยัง

 

ยังครับ

 

แล้ว เมื่อไหร่ล่ะครับ จึงจะเป็นนักเรียนแท้ ครับ

 

เมื่อ นักเรียน ไปรับเอาความรู้มาแล้ว จึงจะเรียกว่านักเรียนชั้น ประถม ครับ

 

และเมื่อนักเรียน เริ่มทำความเข้าใจความรู้เหล่านั้น ก็จะเป็นนักเรียนชั้น มัธยม ครับ

 

แล้วเมื่อนักเรียน เข้าใจ และนำความรู้ไปใช้ได้จึงเป็นนักเรียนชั้น อุดม ครับ

  

เพราะถ้ายังใช้ความรู้ไม่ได้ ก็ยังไม่ อุดม ยังใช้อะไรไม่ได้ ชีวืตก็ยังเหี่ยวๆแห้งๆ เหมือนเดิม จะเรียกว่า "อุดม" ได้อย่างไรละครับ

  

ดังนั้นนักเรียนที่แท้ ในทุกระดับ จึงต้อง

 

1.     ไปโรงเรียน (ที่ไหนก็ได้ที่มีความรู้ที่ท่านต้องการ รวมทั้ง internet ก็ยังได้)

 

2.     เรียนและนำความรู้มาไว้ใช้กับตนเองในการดำรงชีวิตด้านต่างๆ

 

3.     นำความรู้ไปทำให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านระบบการทำความเข้าใจ และทดลองใช้งาน

 

4.     และ นำความรู้ไปใช้ได้จริง (ไม่ใช่แค่การสอบการท่องจำ แบบที่ทำกันอยู่)

  

แต่ ถ้าการสอบแบบวัดการใช้ความรู้จริงๆ จึงควรแก่การยกย่องว่าเป็นการสอบจริงๆครับ

ขอให้นักเรียนทั้งหลายพิจารณาว่า ท่านขาดข้อไหน และเป็นนักเรียนชั้นไหน

 

ถ้าขาดอะไร ก็รีบๆเก็บตกเสียก่อนที่จะ สาย เกินไปนะครับ

 แต่ก็จะไม่มีคำว่า สาย ถ้าจะตั้งใจเรียน และทำตัวเป็นนักเรียนจริงๆครับ 

ครูนั่งรอจนหลับมาหลายตื่น แล้วนักเรียนก็ยังไม่มาโรงเรียนสักที

จะนั่งตบยุงก็กลัวบาป

จะให้ผมทำอย่างไรครับ ท่าน "นักเรียน" ที่เคารพ