คนดีวันละคน : (5) ศ. ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์

ผมเคารพในความเป็นคนยึดมั่นในความถูกต้อง ความเห็นแก่ส่วนรวม เกลียดคนชั่วคนเห็นแก่ตัวของ ดร. ยอดหทัย เป็นที่สุด

                                  

                            ศ. ดร. ยอดหทัย  เทพธรานนท์

         ก่อนเกษียณอายุราชการในปี 2546  ศ. ดร. ยอดหทัย  เทพธรานนท์  เป็นอาจารย์ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลในตำแหน่ง ศ.11   เวลานี้สังกัด ศช. (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)

         เวลานี้ ดร. ยอดหทัยเป็นประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   และเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  ของสมาคมส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

         ผมเคารพในความเป็นคนยึดมั่นในความถูกต้อง   ความเห็นแก่ส่วนรวม  เกลียดคนชั่วคนเห็นแก่ตัวของ ดร. ยอดหทัย เป็นที่สุด   มีคนอยู่ไม่ถึง 10 คนที่ผมเคารพและชื่นชมในคุณลักษณะนี้   และ ดร. ยอดหทัยไม่รั้งรอที่จะ "ปากโป้ง" โพนทนาความไม่ดีของคนบางคน   ซึ่งมักจะตรงกับความเห็นของผม   แต่ผมไม่กล้าหาญพอที่จะพูดอย่างโจ่งแจ้งเช่นนั้น

         อีกคุณสมบัติหนึ่งที่ผมชื่นชมคือ  ความขยันและรับผิดชอบ   ผมว่าผมเป็นคนขยันและรับผิดชอบแล้ว   แต่ไม่ได้ครึ่งของ ดร. ยอดหทัย   โดยที่ ดร. ยอดหทัยมีข้อได้เปรียบคือเป็นคนนอนน้อย   จึงมีเวลาทำอะไร ๆ ตอนกลางคืนได้มาก

         และอีกหนึ่งคุณสมบัติคือ  ความเป็นคนเอื้ออารี   มีจิตใจส่งเสริมลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องอย่างหาตัวจับยาก

         ศ. ดร. ยอดหทัยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2529,  นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นอาเซียน พ.ศ.2538   และรางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ สกว. พ.ศ.2544 ในฐานะมีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงโดยรวมสูงสุดของบทความระหว่างปี ค.ศ.1990 - 2001  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์

         ดร. ยอดหทัยจบการศึกษาปริญญาตรี - โท สาขาเคมีจากมหาวิทยาลัยมหิดล   และปริญญาเอกสาขาเคมีอินทรีย์จากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์  สหราชอาณาจักร

         ทำงานวิจัยด้านเคมีของ Natural Products

วิจารณ์  พานิช
 31 ธ.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น#มหาวิทยาลัยมหิดล#คนดีวันละคน#491231#ยอดหทัย เทพธรานนท์

หมายเลขบันทึก: 71564, เขียน: 09 Jan 2007 @ 09:40 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 18:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ขอเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมในความดีและความเก่งของ ศ. ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์
Fon<3
IP: xxx.8.87.17
เขียนเมื่อ 

ขอเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมในความดีและความเก่งของ ศ. ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์