ตามรอยการเรียนรู้ :ไปดูชาวบ้านปลูกพริกเป็นอาชีพเสริม


เพื่อให้เห็นว่าเกษตรกรก็มีการเรียนรู้ และพัฒนาอาชีพของตนเองอยู่ตลอดเวลา และเราก็จะต้องเข้าไปเสริมหนุน

          เมื่อวันศุกร์ที 5 มกราคม ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสตามไปดูการทำข่าวของเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ในรายการเกษตรบ้านเรา ที่บ้านวังแม่พาย หมู่ที่ 11 ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อย่างที่ผมเคยบันทึกไว้แล้วครับว่าเราต้องเป็นนักแสวงหาและสร้างโอกาสในการทำงาน(ลิงค์)

         โชคดีที่ได้ลงไปดูเกษตรกรเขาปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทำนาเพียงอย่างเดียว มาปลูกพืชชนิดอื่นคือปลูกพริกเพื่อเสริมรายได้ จากการสอบถามพบว่าเกษตรกรที่ทดลองปลูกเป็นคนแรกคือผู้ใหญ่ทองสุข  บดีรัฐ โดยมีแม่บ้านคือน้าแต๋ว บดีรัฐเป็นกำลังหลักในการปลูก เริ่มปลูกเมื่อต้นปี 2549  จำนวน 2 งาน มีรายได้ประมาณ 30,000 บาท มาปีนี้มีเกษตรกรสนใจและหันมาปลูกตามอีก 5 ราย และปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกพริกรวมกันประมาณ 10 ไร่เศษ

 • ผู้ใหญ่ทองสุข และน้าแต๋ว บดีรัฐ เกษตรกรที่หันมาปลูกพริกเป็นรายแรกของหมู่บ้าน

 

  <div style="text-align: center"></div><hr><p>          ก่อนจะเล่าถึงเหตุผลของการปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วน ย้ำว่าบางส่วนนะครับไม่ใช่เปลี่ยนทั้งหมดมาปลูกพริกลองมาดูนะครับว่า เกษตรกรที่นี่เขาก็มีการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนและสอบถามวิธีการปฏิบัติโดยใช้ปากต่อปาก และลงมือปฏิบัติกันเลยนั้น เขาทำการปลูกกันอย่างไรบ้าง</p><ul><li>เริ่มจากการเพาะเมล็ดลงกะบะเพาะชำ หลุมละ 1 เม็ด</li></ul><div style="text-align: center"></div><ul><li>เมล็ดพริกที่งอกออกมาและมีใบเลี้ยง 2 ใบแล้ว</li></ul><div style="text-align: center"></div><ul><li>ต้นกล้าประมาณ 1 เดือน</li></ul><div style="text-align: center"></div><ul><li>ต้นกล้าอายุประมาณ 45 วัน พร้อมที่จำนำลงปลูกในแปลง พื้นที่ 1 ไร่ จะใช้ต้นกล้าประมาณ 4,000 ต้น</li></ul><div style="text-align: center"></div><ul><li>แปลงนี้ปลูกแล้ว โดยใช้พลาสติกคลุมแปลงเพื่อป้องกันวัชพืช  พลาสติกม้วนละ 600-740 บาท พื้นที่ 1 ไร่จะใช้ประมาณ 5 ม้วน</li></ul><div style="text-align: center"></div><ul><li>พริกที่ปลูกให้ผลผลิตแล้วราคาจำหน่ายสด กก.ละ 25-60 บาทขึ้นอยู่กับฤดูกาล หากราคาต่ำกว่า 25 บาทเกษตรกรจะไม่ขาย แต่จะปล่อยให้สุกเพื่อทำพริกแห้ง </li></ul><div style="text-align: center"></div><hr><p>          วันที่ผมไปดูแปลงมีทางปลัด อบต.เขาคีรีส คุณวัจฉรา  ชาวอุไร (คนซ้าย) และเจ้าหน้าที่ของ อบต. ไปร่วมดูและเยี่ยมชมแปลงพริกด้วย โดยมีคุณเสนาะ  ยิ้มสบาย นักส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่ายผู้ประสานงานในพื้นที่   ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพกับทีมงานของท้องถิ่นด้วย</p><div style="text-align: center"></div><p>          เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร คุณสุชาติ  ทองรอด CKO ก็แวะมาเยี่ยมเยียนและสอบถามกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกของบ้านวังแม่พายในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้กำลังใจกลุ่มและได้เปรียบการปลูกพริกเสริมกับการปลูกพืชชนิดอื่นไปด้วย ก็เพื่อป้องกันความเสี่ยง หากเทียบเคียงกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว  พร้อมทั้งจะนำแนวคิดในการปลูกพริกเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ที่สนใจ และหากมีเกษตรกรรายอื่นๆ ที่สนใจก็จะได้แนะนำให้มาเรียนรู้กับกลุ่มผู้ปลูกพริกนี้ต่อไป</p><div style="text-align: center"></div><p>          บทสรุปของการลงไปตามรอยการเรียนรู้ของเกษตรกรที่เปลี่ยนมาปลูกพริกเพื่อเป็นอาชีพเสริมของบ้านวังแม่พายในครั้งนี้ ประเด็นแรกมาดูว่าเหตุใดเกษตรกรถึงปรับเปลี่ยนอาชีพหันมาปลูกพริก ผมก็ได้สอบถามเพิ่มเติมพบว่า  </p><ul>

 • เกิดมาจากการแนะนำของพ่อค้าผักที่มารับซื้อผักจากตำบลคลองพิไกร ซึ่งมีเส้นทางที่จะต้องผ่านหมู่บ้านนี้ ว่าตลาดยังต้องการบริโภคพริกอยู่สูง
 • เมื่อมีคนสนใจปลูก ก็ได้เดินทางไปดูการปลูกพริกที่บ้านบ่อทอง ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร พบว่าพริกให้ผลตอบแทนสูง 1 ไร่ มีรายได้ถึง 70,000 บาท
 • </ul><p>          นอกจากนั้นแล้วสภาพของหมู่บ้านนี้มีแหล่งน้ำใต้ดินสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ตลอดปี จากประเด็นที่เล่ามาเหล่านี้จึงทำให้เกษตรกรหันมาปลูกพริกเป็นอาชีพเสริม  ซึ่งน้าแต๋วยืนยันว่าปลูกพริก 1 ไร่ มีผลตอบแทนเท่ากับทำนา 10 ไร่อย่างแน่นอน และยังใช้แรงงานในครัวเรือนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะช่วงการเก็บเกี่ยว</p><p>          ผมนำมาบันทึกเล่าเพื่อเป็นการ ลปรร.นะครับ ไม่ได้เน้นว่าเป็นเพราะรายได้สูง(เงินเป็นตัวตั้ง)  แต่ในความเป็นจริงแล้วปัจจัยของรายได้ก็ยังเป็นประเด็นสำคัญ แต่ก็มีประเด็นอื่นๆ ประกอบด้วย และเพื่อให้เห็นว่าเกษตรกรก็มีการเรียนรู้ และพัฒนาอาชีพของตนเองอยู่ตลอดเวลา และเราก็จะต้องเข้าไปเสริมหนุนเพื่อยกระดับความรู้ของชาวบ้าน  ซึ่งผมก็ได้หารือกับพี่วาด  วานิช เกษตรอำเภอและพี่เสนาะ  ยิ้มสบาย นักส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ว่าในฐานะของเรานักส่งเสริมการเกษตรก็จะต้องเตรียมยกระดับความรู้ของกลุ่มเกษตรผู้ปลูกพริกกลุ่มนี้ต่อไป  เพราะเพิ่งปลูกพริกและต่อไปอาจจะเกิดโรค หรือปัญหาในการปลูกได้ในอนาคต  </p><p>          ส่วนผมก็จะมีข้อมูลเพื่อทำแผนที่คน และแผนที่ความรู้ของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มขึ้นอีกอาชีพหนึ่งครับ</p><p>บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ</p><p>วีรยุทธ  สมป่าสัก</p>

  คำสำคัญ (Tags): #kfcop#การปลูกพริก
  หมายเลขบันทึก: 71498เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2007 22:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:44 น. ()สัญญาอนุญาต:


  ความเห็น (16)
  ชุดความรู้ของชาวบ้านเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และการยกระดับความรู้ชาวบ้านให้พอเหมาะพอดีกับความเป็นปัจจุบันเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่า.... ครับ

  เรียน ท่านเม็กดำ1

  • สวัสดีปีใหม่ครับ
  • ขอบพระคุณมากครับที่แวะมาให้กำลังใจ

  ท่านสิงห์ป่าสัก

  ผมขอชื่นชมกับการทำงานของท่านด้วยความจริงใจ

  ขอถามนิดเดียว

  ท่านเอาเวลาไหนหายใจ

  ผมไม่ถามเรื่องการพักผ่อนหรอก เพราะดูว่าท่านใช้การทำงานเป็นการพักผ่อนในตัวอยู่แล้ว

   

  ชื่นชม ชื่นชม ครับ

   เรียน  ดร.แสวง

  • ขอบพระคุณมากครับที่ให้กำลังใจ
  • ได้ออกพื้นที่แล้วมีความสุขครับ
  • ใครไปไหนผมก็จะตามไปด้วยเพื่อค้นหาของดีในพื้นที่  พร้อมๆ กับ ลปรร.กับเกษตรกร และเพื่อนๆ นักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ไปด้วย
  มาชื่นชมค่ะ..."ส่วนผมก็จะมีข้อมูลเพื่อทำแผนที่คน และแผนที่ความรู้ของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มขึ้นอีกอาชีพหนึ่งครับ"

  เรียน  ท่านพี่เมตตา

         ขอบพระคุณมากครับสำหรับกำลังและแรงใจ  ทำไป เรียนรู้ไป และปรับปรุงไปเรื่อยๆ นะครับ

  สวัสดีปีใหม่ครับ... พี่สิงห์ป่าสัก

          คน กศน. ได้เรียนรู้วิธีการทำงานดีๆ จากนักส่งเสริมการเกษตร (อดีตคน กศน. เก่า) นี่คือเรื่องจริงทั้งหมด  เรียนจริง  ทำจริง ส่งเสริมสนับสนุนจริง หลักสูตรจากสภาพจริง   เรียนจากของจริง  ประเมินจากความรู้จริง  เยี่ยมมากๆเลยครับขอชื่นชม  จากใจคน กศน. ครับ...

              ตอนน้ีผมดึงบล็อกของพี่มาอยู่ในแพลนเน็ต ของผม แล้วครับ...(หวังว่าคงไม่หวงวิชานะครับ)... ผมอ่านของพี่แล้วมีประโยชน์ต่อการทำงานของผม ในพื้นที่มากเลยครับ

             จะติดตามบันทึกต่อๆไปครับ

                          ครูราญเมืองคอน คนนอกระบบ
   

  • สวัสดีปีใหม่ครับครูราญเมืองคอน
  • ยินดีมากครับที่นำบล็อกเข้าแพลนเน็ตเพื่อ ลปรร.
  • ไม่หวงครับ ยินดีที่จะได้ ลปรร.กับครูราญเมืองคอนต่อไปนะครับ
  • ผมมีประสบการณ์ในการทำงานการศึกษานอกระบบเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้วมาฝากครับ (ลิงค์อ่าน) ยังไม่ได้เขียนอีก 2 ตอนครับ เป็นประสบการณ์การเรียนรู้วิธีการทำงานที่มีประโยชน์มากสำหรับผม และคิดว่าคนที่จะเข้ามาทำงานในการพัฒนาน่าจะผ่านสนามอย่างนี้มาบ้างก็น่าจะดี (สนามฝึกเพื่อบ่มเพาะประสบการณ์)
  • ดีใจมากครับที่บันทึกบล็อกของผม พอจะเกิดประโยชน์ต่องานพัฒนาในวงกว้างบ้าง
  • ขอบพระคุณมากครับ

  สวัสดีครับ...พี่สิงห์ป่าสัก

          ขอบคุณมากครับ... ลปรร  ได้ทันใจจริง ๆ  ได้อ่านบันทึกลิ้งค์  ทั้ง 2 บันทึกของพี่แล้วทำให้หัวใจของผมพองโต  เป็นประสบการณ์ที่มีคุณภาพคับ กศน. ในสมัยนั้นเลยครับ...และคิดว่าประสบการณ์ ของพี่สิงห์ป่าสัก  หากบรรดาเพื่อนครูอาสาสมัครฯ ได้อ่าน คงจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิม แรงบันดาลใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น

          ขออนุญาต ตีพิมพ์แจกจ่ายให้เพื่อน ครูอาสาสมัครฯ และครูศูนย์การเรียนชุมชน ในยุคปัจจุบัน เพื่อจุดประกายการทำงาน ในรอบปีใหม่ครับ...

          ครูนง  บอกว่าบันทึกน้ีเอาขึ้น bookmarks  ไว้เลย... เผื่อใครอยากจะอ่านจะได้สะดวก

          ขอบคุณอีกครั้ง...สำหรับการ ลปรร เกินคุ้ม      จริง ๆ ครับ ....

                          นับถือ...นับถือ...

                                ครูราญเมืองคอน คนนอกระบบ
   

   

          
   

  เรียน  ครูราญเมืองคอน

  • ดีใจด้วยครับที่ประสบการณ์จริงของผม (ที่มีเงินก็หาซื้อไม่ได้) จากคน กศน.รุ่นก่อน จะได้บอกเล่าและส่งผ่านไปยังครู กศน.รุ่นใหม่ๆ เพื่อเป็นพลังการทำงานเพื่อสร้างการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นได้บ้าง
  • เริ่มต้นลงมือเขียนก็เพียงบันทึกประสบการณ์ไว้เผื่อลืมเลือน และบอกเล่าความเป็นมาของผมเพื่อให้คนที่รู้จัก ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงว่ามีประสบการณ์และการเรียนรู้มาอย่างไร เป็นการเปิดใจและเปิดเผยตัวเองสำหรับคนเขียนบล็อก
  • ขอบพระคุณมากครับที่เข้ามา ลปรร. และให้กำลังใจ

  เรียน...พี่สิงห์ป่าสัก

          สำหรับพี่สิงห์ป่าสักแล้วผมคิดว่า คำเหล่าน้ี เหมาะสำหรับพี่สิงห์  ครับ...

  • คนจริง
  • ตั้งใจจริง
  • ทำจริง
  • พูดจากของจริง
  • ดีจริงๆ

              รออ่านบันทึกต่อไปครับ...

                            ครูราญเมืองคอน คนนอกระบบ

  • เราก็กำลังเพาะเมล็พันธุ์กันอยู่ครับ ที่ มมส.
  • คงต้องเรียนรู้จากท่านอีกมาก

  เรียน ครูราญเมืองคอน

  • ขอบพระคุณมากครับ 
  • ขอเป็นกำลังใจให้กับครู กศน.ทุกๆ ท่านนะครับ

  เรียน  อาจารย์Panda

  • ตามเข้าไปอ่านและทิ้งรอยไว้แล้ว เป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ที่เยี่ยมมากครับ
  • ผมก็คงต้องเรียนรู้จากอาจารย์เช่นกันนะครับ

   

  อยากได้กล่มเกษตรปลูกพริกครับ สนใจคุยกันได้ครับผม

  ผมอยากทราบว่าปลูกพริกอะไรดีครับ ตอนนี้มองหาอยู่ ทำนาเบื่อแมลงศัตรูพืช ต้องการเปลี่ยนอาชีพบ้างครับ ต้องการคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ครับ

  ขอบพระคุณมากครับ

  สวัสดีครับ

  ผมอยู่สงขลาครับ อยากจะขอคำแนะนำนิดนึงคับ การปลูกพริกแบบใช้ผ้ายางคลุมนั้น

  การเดินระบบน้ำ เป็นอย่างไรครับ ปัจจุบันผมปลูกแบบยก ล่อง แล้วใช้ระบบสายยางน้ำหยดครับ

  มีปัญหาเกี่ยวกับวัชพืช ครับ ขึ้นไวจริงๆ อยากจะทดลองปลูกแบบใช้ผ้ายางคลุมครับ

  ขอบคุณครับ


  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี