เมื่อวันศุกร์ที 5 มกราคม ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสตามไปดูการทำข่าวของเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ในรายการเกษตรบ้านเรา ที่บ้านวังแม่พาย หมู่ที่ 11 ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อย่างที่ผมเคยบันทึกไว้แล้วครับว่าเราต้องเป็นนักแสวงหาและสร้างโอกาสในการทำงาน(ลิงค์)

         โชคดีที่ได้ลงไปดูเกษตรกรเขาปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทำนาเพียงอย่างเดียว มาปลูกพืชชนิดอื่นคือปลูกพริกเพื่อเสริมรายได้ จากการสอบถามพบว่าเกษตรกรที่ทดลองปลูกเป็นคนแรกคือผู้ใหญ่ทองสุข  บดีรัฐ โดยมีแม่บ้านคือน้าแต๋ว บดีรัฐเป็นกำลังหลักในการปลูก เริ่มปลูกเมื่อต้นปี 2549  จำนวน 2 งาน มีรายได้ประมาณ 30,000 บาท มาปีนี้มีเกษตรกรสนใจและหันมาปลูกตามอีก 5 ราย และปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกพริกรวมกันประมาณ 10 ไร่เศษ

  • ผู้ใหญ่ทองสุข และน้าแต๋ว บดีรัฐ เกษตรกรที่หันมาปลูกพริกเป็นรายแรกของหมู่บ้าน

 

  <div style="text-align: center"></div><hr><p>          ก่อนจะเล่าถึงเหตุผลของการปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วน ย้ำว่าบางส่วนนะครับไม่ใช่เปลี่ยนทั้งหมดมาปลูกพริกลองมาดูนะครับว่า เกษตรกรที่นี่เขาก็มีการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนและสอบถามวิธีการปฏิบัติโดยใช้ปากต่อปาก และลงมือปฏิบัติกันเลยนั้น เขาทำการปลูกกันอย่างไรบ้าง</p><ul><li>เริ่มจากการเพาะเมล็ดลงกะบะเพาะชำ หลุมละ 1 เม็ด</li></ul><div style="text-align: center"></div><ul><li>เมล็ดพริกที่งอกออกมาและมีใบเลี้ยง 2 ใบแล้ว</li></ul><div style="text-align: center"></div><ul><li>ต้นกล้าประมาณ 1 เดือน</li></ul><div style="text-align: center"></div><ul><li>ต้นกล้าอายุประมาณ 45 วัน พร้อมที่จำนำลงปลูกในแปลง พื้นที่ 1 ไร่ จะใช้ต้นกล้าประมาณ 4,000 ต้น</li></ul><div style="text-align: center"></div><ul><li>แปลงนี้ปลูกแล้ว โดยใช้พลาสติกคลุมแปลงเพื่อป้องกันวัชพืช  พลาสติกม้วนละ 600-740 บาท พื้นที่ 1 ไร่จะใช้ประมาณ 5 ม้วน</li></ul><div style="text-align: center"></div><ul><li>พริกที่ปลูกให้ผลผลิตแล้วราคาจำหน่ายสด กก.ละ 25-60 บาทขึ้นอยู่กับฤดูกาล หากราคาต่ำกว่า 25 บาทเกษตรกรจะไม่ขาย แต่จะปล่อยให้สุกเพื่อทำพริกแห้ง </li></ul><div style="text-align: center"></div><hr><p>          วันที่ผมไปดูแปลงมีทางปลัด อบต.เขาคีรีส คุณวัจฉรา  ชาวอุไร (คนซ้าย) และเจ้าหน้าที่ของ อบต. ไปร่วมดูและเยี่ยมชมแปลงพริกด้วย โดยมีคุณเสนาะ  ยิ้มสบาย นักส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่ายผู้ประสานงานในพื้นที่   ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพกับทีมงานของท้องถิ่นด้วย</p><div style="text-align: center"></div><p>          บทสรุปของการลงไปตามรอยการเรียนรู้ของเกษตรกรที่เปลี่ยนมาปลูกพริกเพื่อเป็นอาชีพเสริมของบ้านวังแม่พายในครั้งนี้ ประเด็นแรกมาดูว่าเหตุใดเกษตรกรถึงปรับเปลี่ยนอาชีพหันมาปลูกพริก ผมก็ได้สอบถามเพิ่มเติมพบว่า  </p><ul>

  • เกิดมาจากการแนะนำของพ่อค้าผักที่มารับซื้อผักจากตำบลคลองพิไกร ซึ่งมีเส้นทางที่จะต้องผ่านหมู่บ้านนี้ ว่าตลาดยังต้องการบริโภคพริกอยู่สูง
  • เมื่อมีคนสนใจปลูก ก็ได้เดินทางไปดูการปลูกพริกที่บ้านบ่อทอง ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร พบว่าพริกให้ผลตอบแทนสูง 1 ไร่ มีรายได้ถึง 70,000 บาท
  • </ul><p>          นอกจากนั้นแล้วสภาพของหมู่บ้านนี้มีแหล่งน้ำใต้ดินสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ตลอดปี จากประเด็นที่เล่ามาเหล่านี้จึงทำให้เกษตรกรหันมาปลูกพริกเป็นอาชีพเสริม  ซึ่งน้าแต๋วยืนยันว่าปลูกพริก 1 ไร่ มีผลตอบแทนเท่ากับทำนา 10 ไร่อย่างแน่นอน และยังใช้แรงงานในครัวเรือนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะช่วงการเก็บเกี่ยว</p><p>          ผมนำมาบันทึกเล่าเพื่อเป็นการ ลปรร.นะครับ ไม่ได้เน้นว่าเป็นเพราะรายได้สูง(เงินเป็นตัวตั้ง)  แต่ในความเป็นจริงแล้วปัจจัยของรายได้ก็ยังเป็นประเด็นสำคัญ แต่ก็มีประเด็นอื่นๆ ประกอบด้วย และเพื่อให้เห็นว่าเกษตรกรก็มีการเรียนรู้ และพัฒนาอาชีพของตนเองอยู่ตลอดเวลา และเราก็จะต้องเข้าไปเสริมหนุนเพื่อยกระดับความรู้ของชาวบ้าน  ซึ่งผมก็ได้หารือกับพี่วาด  วานิช เกษตรอำเภอและพี่เสนาะ  ยิ้มสบาย นักส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ว่าในฐานะของเรานักส่งเสริมการเกษตรก็จะต้องเตรียมยกระดับความรู้ของกลุ่มเกษตรผู้ปลูกพริกกลุ่มนี้ต่อไป  เพราะเพิ่งปลูกพริกและต่อไปอาจจะเกิดโรค หรือปัญหาในการปลูกได้ในอนาคต  </p><p>          ส่วนผมก็จะมีข้อมูลเพื่อทำแผนที่คน และแผนที่ความรู้ของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มขึ้นอีกอาชีพหนึ่งครับ</p><p>บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ</p><p>วีรยุทธ  สมป่าสัก</p>