ทุกคนนั้นมีแม่

คอยดูแลและห่วงใย

แม่นี้รักหมดใจ

หวังเพียงให้ลูกได้ดี

 

อ.อาลัม