ว่ากันว่าราศีกุมภ์เ็ป็นราศีที่เข้าใจธรรมชาติมากที่สุด จริงหรือไม่เพราะ บางครั้งเราก็เห็นชาวกุมภ์บ่นงึมงำว่า โลกหนอทำไมถึงเข้าใจยาก ฟังไปฟังมาก็นึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่พี่ส่าวสุดรักแนะนำให้เราอ่าน ตอนนั้นย่าง 30 ใหม่ๆ เป็นวัยที่ว่า ฉันแน่ กูเยี่ยม มึงแย่ อะไรๆ ก็ไม่ได้ดังใจ พอได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ก็ทราบได้ว่า ลางเนื้อชอบลางยา นั้นเกิดจากจริตในตัวของเรา ซึ่งมีอยู่ 6 หมวด เช่น โมหะ ราคะ จริตใดเด่น จริตนั้นก็เป็นภาพลักษณ์ให้คนอื่นรับรู้รับทราบ แต่ใช่ว่าคนเราจะมีจริตเดียว จริตอื่นๆ ก็เป็นส่วนเสริม ทำให้มนุษย์เรามีลักษณะเป็นปัจเจก แตกต่าง ไม่เหมือนกัน อ่านแล้วก็พยายามคิดตาม และทำความเข้าใจกับตัวเอง ใช้สติติดตามว่า ณ ภาวะนี้ จริตใดโดดเด่น เด่นแล้วดีหรือไม่ ควรปรับปรุงอย่างไร นอกจากนี้ยังได้นำมาใช้ศึกษาผู้อื่น เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น เข้าใจที่ไปที่มาและเรียนรู้ และรับได้มากขึ้น..กอรปกับอายุอานามก็มากขึ้น ตอนนี้ใจเย็นขึ้นเยอะ

ว่างๆ ก็อยากแนะนำหนังสือน่าอ่าน

 
ผู้แต่ง อนุสร จันทพันธ์
ชื่อเรื่อง จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน / อนุสร จันทพันธ์, บุญชัย โกศลธนากุล
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546