เมื่อได้รับมอบหมายงานมาก็ต้องเริ่มค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันว่า FTA ผมไม่ได้จบมาทางเศรษฐศาสตร์จึงต้องขอบอกตามตรงเลยว่า ไม่เคยรู้จักหรือว่าสนใจเรื่องนี้มาก่อนเลย แต่กลับสนใจในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ไอที จึงต้องปรับตัวเองพอสมควร งานที่ทำได้รับหน้าที่เป็น Webmaster เว็บไซท์ http://www.ftadigest.com ซึ่งเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับ FTA ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมราวๆ 4-5 พันคน ต่อเดือน และได้มีส่วนช่วยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้ทำการวิจัย โดยนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากในชีวิตการทำงานที่ได้ร่วมงานกับนักวิจัยที่มีฝีมืออย่าง ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช ผอ.วิจัยของสถาบันวิจัยแห่งประเทศไทย

ความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับ FTA : ในมุมมองของผมแม้จะศึกษาเรื่องนี้มาไม่มากนัก แต่ก็เห็นว่าการทำ FTA นั้นมีผลดี และเป็นสิ่งจำเป็น เป็นสิ่งที่ควรทำ แต่ "ต้องทำเมื่อพร้อมและมีการเตรียมการที่ดี" 

แล้วผมจะนำเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอีก ในวันต่อๆ ไปครับ