ติดต่อ

กิจกรรม QA - KM ม.ค. 50 : QAU

         หลังจากที่เราชาว QAU ไม่ได้พบหน้ากับมาหลายวันเนื่องจากช่วงปีใหม่เป็นวันหยุดยาว ดังนั้นพอมาถึงวันเปิดทำงาน 3 ม.ค. 50 เราจึงเรียกรวมพล 5 ชีวิต (อ.วิบูลย์ ตูน โอ พัช กอล์ฟ) เพื่อประชุมเตรียมการณ์ที่จะรับมือกับงานที่กำลังจะมาถึง  ดิฉันขอใช้บันทึกนี้ทบทวนงานในเดือนมกราคม  ของเราชาว QAU ว่ามีอะไรกันบ้างเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมให้รอบคอบต่อไปค่ะ

         วันพุธที่ 10 ม.ค. 50  
          เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

         ประชุมเตรียมการประเมินภายในหน่วยงานสายสนับสนุน (Non-teaching) 
         โดยเชิญ QA Staff ของหน่วยงานสายสนับสนุนทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพภายในประจำปี  พร้อมทั้งรับ คู่มือ QA2KM (Non-teaching2007) V.1  หน่วยงานละ 2 ชุด  สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน และ QA Staff

         ในคู่มือประกอบด้วย
         เอกสารหมายเลข 1  :  
         คู่มือ NUQA และผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (2544-2549)  
         เอกสารหมายเลข 2  : 
         SAR/CAR/YAR FORM 3
         เอกสารหมายเลข 3  : 
         กรณีตัวอย่างองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก (ของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร)
         เอกสารหมายเลข 4  : 
         เอกสารประกอบ KM Workshop

         วันพุธที่ 17 ม.ค. 50  
         เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 
         
         รับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.สวนสุนันทา  ซึ่งมาดูงานด้านการประกันคุณภาพ การวิจัยและแผนงาน

         วันอังคารที่ 23 ม.ค. 50  
          เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
         
         เสวนารวมพลคนเขียน blog <รายละเอียดคลิกที่นี่ค่ะ>

         เวลา 13.30 น.

         เชิญ QA Staff ทั้งระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิจารณาฐานข้อมูล QA ที่จัดทำขึ้นใหม่โดย CITCOMS

         วันพุธที่ 24 ม.ค. 50 
          เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 

         KM สัญจรคณะเภสัชศาสตร์
  จัด KM Workshop และ อบรม Blog ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประมาณ 50 คน

         วันอังคารที่ 30 ม.ค. 50
         ประเมินคุณภาพภายใน  QAU

         เดือนนี้ตารางของเรายังไม่ค่อยคับคั่งมากเกินไปนัก  เราจึงยังมีเวลาในการทบทวน  และเตรียมงานทุกงานให้ดีที่สุด ... เหมือนอย่างเคย ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 71409, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #nu#มหาวิทยาลัยนเรศวร#qau#ทบทวนงาน#มน.#2550#หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา#มกราคม#ม.ค.

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

  • เข้มแข็งจังเลยครับ
  • รอดูภาพงานรวมพลคนเขียนblog ครับ

ขอขอบคุณอาจารย์เจนจิต...

  • ขอส่งใจเชียร์ครับ
  • ขอให้ทำอะไรดีๆ ได้สำเร็จยิ่งกว่าที่ตั้งใจไว้ทุกประการ
  • คุณขจิตคะ  ..."สัญญาว่าจะมาเขียนเล่าบรรยากาศให้ฟังอย่างแน่นอนค่ะ
  • และจะคอยเชียร์ให้สมาชิกนำรูปมาลงเยอะๆ ค่ะ
  • อาจารย์หมอวัลลภคะ ... ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่อาจารย์ส่งมาให้หนูและชาว มน. อยู่เสมอมาค่ะ ... อบอุ่นใจที่มีอาจารย์อยู่กับเราค่ะ