ตอนที่ 34

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 32  ว่าด้วยเรื่อง "เสมือนไร้อนาคต  แต่มีอนาคต"  อ่านได้ที่นี่ (click)

         เป็นอันจบบทความ series นี้ใน stock   ต่อไปก็จะนำลงบันทึกเมื่อมีบทความใหม่ลงจดหมายข่าวประชาคมวิจัยของ สกว. นะครับ  

วิจารณ์  พานิช