หากเวลาไม่หมุนไปดั่งใจหวัง

จะขอสั่งให้หยุดยั้งไว้ตรงนี้

ให้ปีเก่าไม่ผ่านไปในทุกที

ให้มีแต่ปีนี้ที่สุขใจ...

หากเวลานิ่งหยุดสุดปลายทาง

เหมือนจัดวางสร้างสรรค์ดั่งฝันไว้

ให้ความสุขสะดุดอยู่คู่เคียงใจ

ขอสีสันที่สดใสให้จีรัง....

ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ในวันนี้

ขอเรื่องทุกข์จนผ่อนตามเป็นความหลัง

ขอโชคดีมีให้เห็นเป็นพลัง

ขอความหวังก้าววันใหม่สดใสเอย...

 pig

ขอโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่นะคะ

แม้ว่าจะอายุมากขึ้นอีกปี

แต่สัสันแห่งชีวิตคงไม่จางหายไป...