เวที นักศึกษา ป.โท ม.ชีวิตนครศรีธรรมราช (วัดบางไทร)

วิธีคิดชุมชน สองกระบวนทัศน์ เริ่มที่หวังพึ่งรัฐ กับ เริ่มที่ตนเอง

    เวทีกลุ่มของกำนัน อวยพรทิพย์ เพียรพันธ์ ต.บางศาลา อ.ปากพนัง   การจัดกลุ่มลงเก็บข้อมูลจัดเวทีชุมชนใช้สถานที่วัดบางไทร "การปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกร ต.บางศาลา อ.ปากพนัง"  ได้มีเพื่อนนักศึกษา เข้าร่วมด้วยช่วยกัน ๐ คน ร่วมชาวบ้าน ประมาณ ๔๐ คน และอาจารย์สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ผู้เข้าร่วมมีผู้นำ เช่น นายก รองนายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และสมาชิกกล่มผู้หญิง      

   พอสรุปประเด็นหลัก ๆ ได้ ๑) ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงน้ำเน่าเสีย ผลจากการสร้างประตูน้ำย่อยคลองต่างๆ เช่น คลองบางไทรและสร้างประตูน้ำใหญ่ "อุทกวิภาษประสิทธิ์" ทำให้การเปลี่ยนแปลงอาชีพเกิดขึ้น เป็นต้น ๒) การกำหนดเขตพื้นที่เป็นเขตน้ำจืดประจวบกับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำล้มเหลว ทำให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ๓)การทำเกษตรเคมี เช่น การปลูกพืชผักต้องใช้สารเคมีทั้งปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ทำให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษ น้ำกิน น้ำใช้ วัชชพืช ระบบน้ำธรรมชาติมีปัญหา ๔) กลุ่มชุมชนขาดความร่วมมืออ่อนแอ ๕) แนวคิดหวังพึ่งรัฐขาดทิศทางการพึ่งตนเองของชุมชน

    บุคคล ที่สำคัญ คุณประสิทธิ์ เสนอให้ชุมชนเริ่มต้นจากตนเอง คุณเสนาะ  วงศ์เกิด เสนอการทำเกษตรไร่นาสวนผสม ตามแนวทฤษฎีใหม่ และคุณพิพิธ สงช่วย นายก อบต.ควนชะลิก นักศึกษา ป.โท ม.ชีวิตนครศรีธรรมราชเสนอ น้ำหมักชีวภาพหอยเชอร์รี่ บำรุงดิน บำรุงต้นข้าวจะได้ข้าวน้ำหนักดี และสามารถนำมาใช้แก่ปัญหาโรคกุ้งแห้งในพริกขี้หนูได้ผลดี ได้ทำการทดลองมาแล้ว ๒ ปี กับเกษตรกร ควนชะลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAWAD-9

คำสำคัญ (Tags)##วิธีคิด#กระบวนทัศน์#การปรับเปลี่ยนอาชีพ#น้ำหมักชีวภาพหอยเชอร์รี

หมายเลขบันทึก: 71327, เขียน: 07 Jan 2007 @ 21:46 (), แก้ไข: 27 May 2012 @ 19:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)