ติดต่อ

ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงิน

  ความผิดมีโทษปรับทางปกครอง  

1. เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงิน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับโดยมิชอบ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 3  โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 5 เดือนถึง 8 เดือน

2.เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่จ่ายเงิน จ่ายเงินนั้นโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ หรือทำหลักฐานการจ่ายเป็นเท็จ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่  3

3. เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่เบิกเงิน ทำหลักฐานการเบิกเงินเป็นเท็จ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 3

ถ้าการกระทำความผิดตามข้อ 1 , 2 และ 3 เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 4 โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 9 เดือน ถึง 12  เดือน

ถ้าเจ้าหน้าที่กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในส่วนนี้เป็นผู้สั่งจ่ายหรือผู้บังคับบัญชา ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 4

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 71323, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #ความผิดทางปกครอง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)