การทำ AAR ทุกไตรมาส กับ บันทึกการเรียนรู้ เชื่อมโยงกันอย่างไร

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๐ การจัดการความรู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

AAR ๒ ระดับ ปรับเพื่อพัฒนา 

 คำถามจากท่านพี่ใบบุญ วันอาทิตย์ นี้ครับ

เมื่อ อ. 07 ม.ค. 2550 @ 11:03 จาก 125.25.60.146 ลบ อยากถามอาจารย์ว่า ในส่วนของคณะต่างๆ การทำ AAR หรือ After Action Review ๒ ระดับ คือ สรุปผล เทียบกับแผนในไตรมาส แรกของปี งบประมาณ ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ และ ระดับที่ ๒ คือ การรายงานผลการเรียนรู้ของแต่ละงาน ต้องรายงานเป็นเอกสารด้วยหรือเปล่าคะ

  JJ มองอย่างนี้ครับ เรื่องทั้งหมดที่กล่าวเป็นกิจกรรมที่ต้องทำโดยปกติที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ ยกตัวอย่างหากเราสังกัดสถาบันศึกษา จะมีหน่วยงานกำกับดังนี้ครับ

  ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๓๔ ที่กล่าวถึง การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

  ๒.          สมศ มีดัชนีที่ ๕.๒ การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ผลการประเมิน

 ๓.           การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ของ สำนักงบประมาณ และ กพร  

  ดังนั้นการทำ AAR = After Action Review ต้องเทียบกับเป้าหมาย ก็ คือ การดูแผนปฏิบัติการเดิม เทียบอะไรได้เท่ากับ หรือ มากกว่าที่เราตั้งใจไว้ เหตุและปัจจัยอะไรทำให้สำเร็จ บางคน เรียกว่า Critical Sucess Factor ดูว่าอะไรได้น้อยกว่าเป็นเพราะเหตุและปัจจัยอันใดทำให้เกิดเช่นนั้น

 สิ่งที่เพิ่มเติม คือ สมศ มาตรฐานที่ ๕ คือ องค์กรได้เรียนรู้อะไร มีอะไรที่ต้องเก็บเป็น HOW TO เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อภายภาคหน้า ไม่ต้องมาทำผิดซ้ำ หรือ ไม่ต้องมาลองซ้ำ ก็คือ การนำการจัดการความรู้มาเสริม

  การลิขิต ก็เป็นภารกิจตามปกติที่เราต้องมีเอกสารรายงานหน่วยเหนือตามสภาพจริง เพียงแต่คราวนี้เรา

 ใจดี รวมใจ ร่วมสร้างพลัง นำมา

Share and Show ใน Blog เพื่อพวกเราในวงการ KM จะได้นำมาเรียนรู้ และ ไปต่อยอดกันครับ

JJ2007

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
เข้าใจค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • ลิขิต ก็เป็นภารกิจตามปกติ
  • แล้วนำมาShare and Show ใน Blog
  • จะได้นำมาเรียนรู้ และ ไปต่อยอด              

เขียนเมื่อ 
อย่างทราบว่าหลักการทำ AAR. ควรทำหลังจากเสร็จสิ้น(จบโครงการ) หรือว่าเสร็จแต่ละกิจกรรมของโครงการครับ

หมายเลขบันทึก

71294

เขียน

07 Jan 2007 @ 14:52
()

แก้ไข

12 May 2013 @ 09:08
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก