ความเห็น 148472

การทำ AAR ทุกไตรมาส กับ บันทึกการเรียนรู้ เชื่อมโยงกันอย่างไร

เขียนเมื่อ 
อย่างทราบว่าหลักการทำ AAR. ควรทำหลังจากเสร็จสิ้น(จบโครงการ) หรือว่าเสร็จแต่ละกิจกรรมของโครงการครับ