ตามที่ได้รับปากไว้ในจุลสาร เอกไทย' พระนคร ฉบับปฐมฤกษ์นั้น ตอนนี้ได้เปิดสมุดบันทึก สำหรับผองเพื่อนพี่น้องชาวภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ใครที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนก็ขอให้ประชาสัมพันธ์เพื่อนๆ ต่อไปด้วยนะครับผม

แล้วโอกาสต่อไปคงจะได้เข้ามาเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆ ให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มากขึ้น