การเรียนรู้..ที่ได้มากกว่าความรู้

ตั้งแต่ได้เข้ามาเรียนรู้ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร รุ่นที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ต้องยอมรับเลยว่าคุ้มค่ากับการมาอบรมจริงๆ ครับ

ในความตั้งใจที่จะรับความรู้มาสะสมไว้ในรอยหยักของสมอง  แน่นอนสิ่งที่ได้รับคือความรู้ในการพัฒนาตน แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้น คือ...มิตรภาพใหม่ จากเพื่อนนักศึกษาที่ร่วมชั้นเรียน  แม้ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ บางท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯลฯ ต่างกันในเรื่องอายุ เพศ และวัย  แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหา อุปสรรค ในการที่จะหยิบยื่นมิตรภาพให้แก่กัน สิ่งที่เราพบเห็นในระยะเวลาเพียงน้อยนิดที่ผ่านมา  ทุกคนต่างยอมรับมิตรภาพซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำที่ดีต่อกัน  ทำให้การเรียนรู้ระหว่างอบรม เป็นไปด้วยความอบอุ่น

อาจารย์ หรือวิทยากรที่มาให้ความรู้ ต่างเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล น่าสนใจ  มีมุมมองที่แตกต่างไปจากที่เราเคยมอง  บางความคิดเห็นของท่าน กระตุ้นจุดประกายความคิดที่ดีๆ หลายๆ อย่างให้เราได้คิด และนำไปปรับปรุงในการทำงานของเราได้เป็นอย่างดี

นี่แหละครับสิ่งที่เราได้มากกว่าความรู้ที่เราตั้งใจมาอบรม  แต่เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่า สิ่งที่เราได้มากกว่านั้น คือ "มิตรภาพ" จากเพื่อนๆ ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา ที่แม้ว่าเพิ่งได้มีโอกาสมาพบกันก็ตาม