ความเห็น 132445

การทำ AAR ทุกไตรมาส กับ บันทึกการเรียนรู้ เชื่อมโยงกันอย่างไร

เขียนเมื่อ 
  • ลิขิต ก็เป็นภารกิจตามปกติ
  • แล้วนำมาShare and Show ใน Blog
  • จะได้นำมาเรียนรู้ และ ไปต่อยอด