วันนี้ไปโรงเรียนสุรนารีวิทยา2  คุณครูหลายโรงเรียนกำลังอบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน  เป็นวิสัยทัศน์ก้าวไกลของท่าน ผอ. สานิตย์

เลยได้โอกาสแนะนำแนวทางการเขียนรายงาน

ผลงานเก่าเอามาเล่าใหม่ค่ะ

ขอให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขในการทำวิจัยทุกท่านนะคะ

เอกสารอยู่ในรูป  zip files   คลิกข้างล่าง

การเขียนรายงาน