ผู้ค้นพบครั้งแรก ในที่นี้ ไม่ใช่ผู้ที่ติดตามอ่านบันทึกเป็นประจำใน blog นั้นๆ เช่น ใน gotoknow , blogger, bloggang ฯลฯ แต่เป็นการค้นหาเจอ จากการ Search โดยบังเอิญ

เรื่องการสร้างอิทธิพลทางความรู้สึก  หรือ การจับความสนใจของผู้ค้นพบ เป็นการนำเสนอในเรื่องที่เขา กำลังสนใจ ติดตาม หรือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขา

... ยิ่งเกี่ยวมาก ยิ่งมีอิทธิพลมาก

แต่คนเขียนบันทึกหลายคน มักจะเขียนเรื่องราวในสิ่งที่มีอิทธิพลและสำคัญกับตัวเอง ซึ่งอาจจะสำคัญต่อคนอื่น หรือไม่ก็ได้.....

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขา  .... เช่น เรื่องของเขาคนนั้น , เรื่องราวเกี่ยวกับสถาบัน, เหตุการณ์, คนรอบข้างของบุคคลนั้น, ประเด็นที่กำลังติดตาม เช่น เรื่องการเมือง เพลง กีฬา ความคิดเห็นในประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจในช่วงเวลานั้น

ถ้าคนเขียน blog สามารถอ่านใจคนอ่านได้ว่า กำลังสนใจหรือต้องการค้นหาเรื่องใด จะสามารถดึงดูดความสนใจของคนอ่านได้อย่างมาก


บันทึกนั้น จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง.....

การเขียนบันทึกให้คนค้นพบ หากมีคำเฉพาะ เช่น มีชื่อ-สกุล, สถาบัน, สถานที่ เหตุการณ์ ทีมงาน เรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้น บวกกับ มุมมอและความคิดเห็นของผู้บันทึก

เมื่อบันทึกนั้น ถูกค้นพบ คนที่ค้นเจอ จะสะดุดใจทันที เอ๊ะ ทำไมเขาถึงเขียนถึง...

... ยิ่งเนื้อหาในบันทึกเกี่ยวข้องกับผู้ที่ค้นพบมาก ยิ่งมีอิทธิพลมาก


ทำให้ผู้ที่ค้นพบ รู้สึก แปลกใจ ประหลาดใจ ประทับใจ มีรอยยิ้ม หรือไม่ก็อาจจะ งุนงง , ขัดแย้ง , ไม่เห็นด้วย

นั่นแสดงว่า ดึงความสนใจมาได้แล้ว
..ส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่ที่ว่า เนื้อหาที่เขียนนั้น จะน่าสนใจและโดนใจแค่ไหน...
ถือเป็นบันทึกพิเศษ ที่อยู่ๆก็มีคนเขียนขึ้นมา....

บันทึกที่พิเศษและสร้างอิทธิพลได้แบบนี้ คนอ่านอาจจะมีน้อย เพราะเป็นบันทึกที่มีความเฉพาะเจาะจง ต้องเป็นบุคคลที่สนใจในเรื่องนั้น หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น จึงจะค้นพบ

และมีโอกาสที่จะติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเหนียวแน่น

แต่โดยทั่วไป หลายคน เดาใจคนอ่านถูกบ้าง ไม่ถูกบ้าง  
นอกจากคนที่ติดตามอ่านเป็นประจำแล้ว คนที่ไม่เคยอ่านบันทึกของคุณเลย. แต่จะให้ไปเดาใจเขา เดาใจคนที่ไม่เคยรู้จัก  ช่างเป็นสิ่งที่ดูยากเหลือเกิน.....

ในหลาย blog  มักจะพบบันทึกที่ถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเอง ซึ่งมาจากความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ของตัวเอง มีการใช้คำเฉพาะของตัวเอง

แน่นอนว่า บันทึกนั้น ย่อมมีอิทธิพลทางความรู้สึกต่อตัวผู้เขียนบันทึกอย่างมาก

.. เมื่อมองในมุมกลับ คนอ่าน ไม่รู้จักคุณ และนึกไม่ออกว่าจะใช้คำเฉพาะคำไหน ที่จะค้นพบบันทึกของคุณพบ....

มองให้ไกลอีกนิด มีหลายบันทึกที่ถูกเขียนออกมา เมื่อเวลาผ่านไป บันทึกเรื่องนั้น ไม่มีใครมาค้นพบ และเปิดอ่านอีกเลย แม้แต่ครั้งเดียว

ในขณะที่มีอีกหลายบันทึก แม้จะเขียนมานานแล้ว แต่ยังมีคนค้นพบ เข้ามาอ่านอยู่เรื่อยๆ เพราะเนื้อหายังมีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาสนใจ

แล้วคนเขียนบันทึก ต้องการให้บันทึกที่คุณเขียน เป็นแบบไหนล่ะครับ

-