MSUBI : Mekong Business Incubation Alliances

        วันที่ 4 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา ผมได้รับมอบหมายจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา (ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธ์) ให้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้เยี่ยมชมจาก Software park  ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดตั้งโครงการหน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSUBI) นั้น จากการที่โครงการ Mekong Business Incubation Alliances ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชม รับข้อมูลและแปลเปลี่ยนความรู้ กับหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการจัดตั้ง Business Incubation

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เริ่มเวลาประมาณ 15.20 น.  ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมีประเด็นสำคัญผ่านการเล่าประสบการณ์จากคุณเนาวรัตน์ อะยะวงศ์ รองผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย

         สาเหตุที่การดำเนินธุรกิจด้าน Software ของผู้ประกอบการในประเทศไทยไม่ประสบความสำเร็จมีหลายสาเหตุ ได้แก่ นัก IT ไม่มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงาน ขาดหลักการตลาด ถึงแม้ว่าจะมีแหล่งทุนสนับสนุน เช่น สถาบันการเงิน ก็ตาม ดังนั้นจึงได้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันอุดมศึกษาขึ้นเพื่อช่วยเหลือสำหรับมหาวิทยาลัยที่สนใจ สำหรับรูปแบบการบ่มเพาะจะมีการให้ผู้ประกอบการเข้ามารับคำปรึกษาแบบ 1:1 ได้โดยตรง การนำเสนอผลงานทุก 3 เดือน การสร้างเครือข่ายธุรกิจ ตลอดจนการพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้วยกันเอง

 
 

ประสบการณ์จากต่างประเทศ (อิสระเอล)

 • เน้นการบ่มเพราะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
 • ดำเนินธุรกิจในส่วนที่มี Impact กับประเทศ เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นหลัก ทำให้เกิดรายได้นับพันล้านเหรียญ
 • การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะอย่างเคร่งครัด
 • ให้ทุนกับผู้ประกอบการโดยไม่คิดดอกเบี้ย แต่จะให้ทยอยชำระคืนจนครบ

จากนั้นก็ได้เยี่ยมชมคณะและหน่วยงานใน มมส.

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • ศูนย์นวัตกรรมไหม
 • คณะเทคโนโลยี
 • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิด

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#card#msukm#msu-km#msubi#ศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจ

หมายเลขบันทึก: 70992, เขียน: 05 Jan 2007 @ 11:18 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับ
 • เป็นความรู้มาก
 • จำรูปใหม่ไม่ได้ครับผม
เขียนเมื่อ 
ศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นโครงการที่เกิดจากนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด วัตถุประสงค์ก็เน้นเพื่อให้เกิด SME ในสถาวะที่เศรษฐกิจไม่ดี งานหายาก สำหรับบัณฑิตที่จบใหม่ หรือผู้ที่ต้องการมีธุรกิจของตนเองครับ